Frivillige, som Lillian på Filippinene, hjelper oss vise Guds kjærlighet i praksis.
Frivillige, som Lillian på Filippinene, hjelper oss vise Guds kjærlighet i praksis.

Lillian med det store hjertet

Barna i lokalsamfunnet kaller henne "Nanay", mamma.

Nanay Lilian jobber som frivillig for en av Misjonsalliansens partnere på Filippinene og bor selv under enkle forhold sammen med familien. Hun bidrar til at barn fra sårbare familier kan få leke og lære i trygge omgivelser. For eksempel ved å undervise barna og å følge dem fra hjemmene sine til skolen. Under pandemien, da det var digital undervisning, hjalp hun lærerne med å distribuere undervisningsmateriell og samle inn lekser.

Også før pandemien var hun aktiv i å hjelpe barn og ungdom i lokalsamfunnet sitt ved å bidra på leirskoler gjennomført av lokale kirker – en ukes lang moro med læring, sang, dans og kunst. Pluss mange samtaler om tro og liv, om deltakerne selv, deres familier og deres lokalsamfunn.

Lillian i felt
Lillian er mye ute å går, for eksempel for å følge barn hjem fra skolen. Under pandemien delte hun ut og samlet inn lekser.

Det siste året har Nanay Lilian også ledet et suppekjøkken-prosjekt i lokalsamfunnet. Her får familier som ellers ikke har tre råd, varme måltider om dagen. Flere er personer med nedsatt funksjonsevne og eldre. I tillegg driver hun opplæringsaktiviteter, som forelesninger om rettigheter og hva folk kan gjøre for å få de tjenestene de har rett på.

Takket være frivillige som henne er det mulig å nå mange flere med lederutvikling, omsorgsgrupper, familieutvikling, urbant hagearbeid – og levebrødsferdigheter som bærekraftig produksjon av såper, vaskemiddel, tøymykner og tepper.

Barn på scene som holder plakater
Barna i området der Lillian bor får en bedre fremtid takket være Misjonsalliansen, våre lokale partnere og de mange frivillige som bidrar til å bygge lokalsamfunnet sitt.
Gi en gave