Familie4

Mamma døde, og bare noen dager etter forsvant pappa

Bhawanas mor falt om og ble liggende bevisstløs hjemme i senga. Det var ingen hjelp å få på stedet, så mor måtte vente på syketransport til dagen etter. Etter syv timers reise, var hun fortsatt bevisstløs da hun ankom sykehuset.

Hun døde bare noen dager senere, trolig av blodpropp.

Få dager etter dødsfallet rømte Bhawanas far fra landsbyen i søken på et nytt liv.

Nå bor Bhawana sammen med besteforeldrene sine i en landsby som heter Ghangal i Nepal. Bestefar Hansa og bestemor Setu forteller om den fryktelige dagen da deres datter ogBhawanas mor ble syk og døde. «Alt skjedde så fort, sier bestemor».

Familien til Bhawana er kasteløs. Det vil si at de har alle odds mot seg. De stiller alltid bakerst i køen. Dette gjelder alt fra sykehushjelp til skole, jobb eller når de skal hente vann.

Fra Bhawana ble født fikk hun høre at hun var mindre verdt enn andre, og at hun har færre muligheter.

Kastesystemet har eksistert i flere hundre år. Selv om det ble avskaffet i 1963, setter det fortsatt premisser og er dypt forankret i folket og samfunnet.

Helsetilbudet i Nepal har blitt bedre de siste 25 år. På landsplan. Men disktriktet Doti kjennetegnes av dype daler, høye fjell og dårlige veier samt en svært høy prosentandel kasteløse. Det er grunner til at helstilbudet her ligger langt tilbake for resten av landet.

I 2020 starter Misjonsalliansen opp et langsiktig arbeid i dette distriktet. Blant de fattigste, for blant annet å bedre helsetilbudet i dette området. Misjonsalliansen skal være med å bygge og utbedre helsestasjoner, gi medisinsk utstyr og styrke kompetansen blant de ansatte.

Gi en gave