Inger Marie foto KBL 0960

Med kunnskap om Jesus til hele verden

Lærernes Misjonsforbund har i 2018 for tredje året på rad valgt å støtte et av Misjonsalliansens prosjekter i Bolivia.

Mottoet til Lærernes Misjonsforbund er: Med kunnskap om Jesus til hele verden. Forbundet har holdt på i 116 år og byttet i 2012 navn fra Lærerinnenes Misjonsforbund til Lærernes Misjonsforbund(LMF). Daglig leder Inger Marie A. Oppegård forteller om bakgrunnen til LMF: - På begynnelsen av 1900-tallet sendte misjonsorganisasjonene ut kun menn eller ektepar. Så hvis du var kvinne og ugift, fikk du ikke reise ut som misjonær. Fem lærerinner jobbet sammen på Kampen skole og var enige om at dette måtte de gjøre noe med. Derfor startet de LMF og hadde i løpet av et par års tid samlet inn nok penger til å fullfinansiere sine to første misjonærer som dro til Kina i samarbeid med NMS. Siden den gang har LMF utvidet samarbeidet om å sende ut misjonærer, og i dag har LMF 17 utsendinger i 13 land. Gjennom arbeidet til LMF har misjonærer fått være med på å være endringsagenter for misjon både i Norge og like til verdens ende.

For noen år siden tok Tone Lindheim, tidligere utenlandssjef i Misjonsalliansen, kontakt med LMF og spurte om det var mulig å søke om støtte til et prosjekt. – Tone kom med forslag om Bolivia, og vi valgte å støtte prosjekter i dette landet. Det er viktig for våre medlemmer at prosjektene er knyttet til undervisningsrelaterte prosjekter. Prosjektene vi støtter gjennom Misjonsalliansen er knyttet til skole. Gjennom prosjektene har vi bidratt til opprustning av skolebygninger, forbedret undervisningsmateriell og kurs for lærere, elever og foreldre, sier Inger Marie.

LMFs oppgaver er også forbønn for misjonærer med undervisningsoppgaver. Alle misjonærer som sendes ut av norske misjonsorganisasjoner står på vår bønneliste som trykkes i bladet vårt Misjonshilsen. Misjonsalliansens medarbeidere står selvfølgelig også på vår liste. Mange av misjonærene gir tilbakemelding om at å ha forbedere gir støtte i arbeidet deres, avslutter Inger Marie. LMF har 79 lokallag i Norge og rundt 1600 medlemmer.

Misjonsalliansen ønsker å takke for støtten og engasjementet til Lærernes Misjonsforbund.

Gi en gave