Daglig leder for Kristiansandkameratene, Stig Marius Haugland, og markeds- og innsamlingsleder for Misjonsalliansen, Kjetil Abrahamsen.
Daglig leder for Kristiansandkameratene, Stig Marius Haugland, og markeds- og innsamlingsleder for Misjonsalliansen, Kjetil Abrahamsen.

Kristiansand-kameratene med på laget

Misjonsalliansen har inngått et samarbeid med fotballklubben.

Kristiansandkameratene FK er en nokså nyoppstartet fotballklubb. Klubben ble grunnlagt 6. november 2020 og spiller i 6. divisjon. De er et lag som ønsker å basere seg på kristne verdier og holdninger, forteller daglig leder for klubben, Stig Marius Haugland.

– Åpenhet og inkludering er noe vi tar på høyeste alvor. Vi ønsker at nettopp de utvalgte verdier vi velger å investere i skal prege oss som fotballklubb. Målet vi alltid sikter mot er at lyset som binder oss sammen som lagkamerater skinner gjennom og er til velsignelse for enhver som kommer oss i møte, sier Haugland.

Nå har de inngått avtale om å støtte arbeidet til Misjonsalliansen. Markeds- og innsamlingsleder fra Misjonsalliansen, Kjetil Abrahamsen, er en av de som har stått for utformingen av avtalen. Hensikten med avtalen er å fremme felles interesser.

– Vi ønsker å skape engasjement og bidra til misjon og solidaritet på tvers av landegrenser. Gjennom idrett, lek og fellesskap ønsker begge parter å skape arenaer for å bygge relasjoner, dele evangeliet om Jesus, fremme rettferdighet og bidra til samfunnsutvikling gjennom lokale organisasjoner, kirker og skoler, forteller Abrahamsen.

Ny drakt for Kristansandskameratene
Kristiansandkameratene FK har fått nye drakter og treningstøy med logoen til Misjonsalliansen.

Kristiansandkameratene skal blant annet verve givere og bistå Misjonsalliansen med dugnadsarbeid for å støtte opp om eksisterende og fremtidige arbeid i Norge.

– Vi liker veldig godt den måten Misjonsalliansen arbeider på. Og vi ønsker å bidra til Misjonsalliansens arbeid på den måten vi kan bidra, sier Haugland.

– Vi er veldig glade for at Kristiansandkameratene ville inngå samarbeid med oss. Misjonsalliansen har ikke lokallag, derfor er dette en god samarbeidsform for oss. Laget jobber nå aktivt med å verve givere, slik at de kan besøke arbeidet vårt i Ecuador. Det er en åpen mulighet for alle som vil verve, forteller Abrahamsen.

Markeds- og innsamlingslederen poengterer at partnere som Kristiansandkameratene er viktig for arbeidet til Misjonsalliansen og visjonen man har fremover.

– Å stå sammen med partnere og samarbeidspartnere både i Norge og i utlandet er typisk Misjonsalliansen. Gjennom samarbeidet kommer vi blant annet til å benytte medlemmene til Kristiansandkameratene til å presentere Misjonsalliansen i ulike sammenhenger. Det kan være på ulike former for arrangementer. Flere av medlemmene vil for eksempel representere Misjonsalliansen på Sør-cup til sommeren, sier Abrahamsen.

Misjonsalliansen har en visjon om å være synlige på yngre arenaer. En av de viktigste oppgaver i årene fremover er å engasjere unge mennesker til å bli alliert mot urettferdighet. Her vil Kristiansandkameratene være til god hjelp for å nå ut til nye støttespillere.

– Veldig mange av våre viktige støttespillere ble kjent med Misjonsalliansen i 20-årene. Derfor skal vi fortsette å fokusere på unge voksne, fastslår Abrahamsen.

Fornøyde med at avtalen er i boks.
Fornøyde med at avtalen er i boks.
Gi en gave