ERIK F

Misjonær Erik Frøyland er gått bort.

Misjonær Erik Frøyland, født 21. august 1946, døde 21 mai i sitt hjem i Haramura i Japan.

Erik kom opprinnelig fra Skjold i Vindafjord kommune i Rogaland, men bodde det meste av livet sitt i Japan. Han var utdannet teolog fra MF (1974) og ordinert til prest før han ble innviet som misjonær og reiste til Japan i 1979. De første årene som misjonær tilbrakte han i Chiba, vest i Japan. Det var i Chiba han traff barnehagelæreren Noriko Shiote, og de to giftet seg i 1985. De fikk etter hvert to døtre, Martha og Manna. Noen år senere flyttet Erik og Noriko til Haramura i Nagano, og her bygde de opp en kirke og ikke minst sjelesorgsenteret Diaconia Center.

Erik Frøyland var tilbakeholden på egne vegne når det gjaldt hva han og Noriko og Misjonsalliansen har utrettet. «At Misjonsalliansen har vært til stede i Japan har resultert i at det finnes kirker her og at mennesker er blitt kristne gjennom arbeidet. Men vi driver først og fremst diakoni, og det er ikke alltid så lett å måle» fortalte han i et intervju til Misjonsalliansens magasin.

Erik mente selv at han forandret seg i løpet av årene i Japan. Han beskrev seg selv som en markant type med klare meninger og som før likte at ting var tydelig, helst bare svart og hvitt. «Jeg ba Gud lære meg å snakke mindre. Jeg ønsker heller å være et lim som bringer folk sammen», fortalte han en gang. Erik trivdes nemlig med å få folk til å samarbeide. Det fikk tydelig uttrykk ved etableringen av et tverrkirkelig nettverk hvor pastorer fra 12 ulike kirker, protestantiske og katolske, møttes og samarbeidet. Dette fellesskapet ledet han gjennom alle år.

Noriko og Erik jobbet sammen for å utbre Misjonsalliansens tanke om diakoni og om menighetens ansvar for vanskeligstilte. Det store høydepunktet var nok da de i 1990 kunne innvie Diaconia Center. Etter det store jordskjelvet i Japan i 2011 deltok Erik i viktige diakonale tiltak for rammede mennesker.

Erik var en bønnens mann som i sitt liv la stor vekt på bønn og stillhet, og han gjorde ofte Frans av Assisis ord til sine: Forkynn evangeliet - om nødvendig med ord. «Vi tjener mennesker med hender og føtter», sa han i det samme intervjuet med Misjonsalliansens magasin.

Erik Frøyland er ikke gått bort. Han er kommet hjem. Vi lyser fred over Eriks gode minne.

Andreas Andersen, generalsekretær i Misjonsalliansen

Gi en gave