BRUK 20191122 164512

Misjonsalliansen lovlig til stede i Kina

Misjonsalliansen har fått eget representasjonskontor i Yunnan-provinsen. - 2019 skulle til slutt bli kronet med glede og velsignelse, sier Cai Yunghong, leder av representasjonskontoret.

De siste par årene har Misjonsalliansens arbeid i Kina vært preget av usikkerhet og store utfordringer, men etter nesten to års arbeid og mye innsats fra medarbeiderne i Kina så vel som fra Misjonsalliansens kontor i Oslo, ble Misjonsalliansen endelig lovlig registrert i Kina.

Siden tidlig på 1990-tallet har Misjonsalliansen jobbet sammen med ulike kinesiske partnere for å bedre livskvaliteten til utsatte mennesker, i første rekke mennesker med nedsatt funksjonsevne. Prosjektene har gjennom årene løp dekket helse, utdanning, levebrød og omfattende samfunnsutvikling. Med den nye formelle registreringen kan Misjonsalliansen nå fortsette sitt gode arbeid i Kina.

- Som alle vet har Kina har opplevd en gjennomgripende økonomisk og sosial utvikling de siste tiårene. Denne utviklingen har likevel gitt internasjonale NGO-er mulighet til å jobbe med særskilte prosjekter. Blant annet gjelder det inkludering av spesielt sårbare mennesker. Inkluderende samfunn er et viktig mål også ved FNs bærekraftsmål og kommer til uttrykk i programmet Leaving no one behind, forteller Yinghong.

Yunnan er en av de fattigste provinsene i Kina. 90 % av provinsen består av fjellområder som gjør tilgjengeligheten til offentlige tjenester, inkludert helse, til en stor utfordring. Provinsen har 1300 ordinære helsesentra, men mindre enn 3 % av disse kan tilby rehabiliteringstjenester. Samtidig har behovet for rehabilitering for personer med nedsatt funksjonsevne vært økende, blant på grunn av en aldrende befolkning. - Basert på dette behovet, og med støtte fra helsemyndighetene i Yunnan provins, har Misjonsalliansen startet et 3-årig samarbeidsprosjekt (2019-2021) for å utvikle en skalerbar form for samfunnsbasert rehabilitering, som kan ekspanderes til stadig nye områder, sier prosjektlederen, og hun legger til:

- Selv om vi i 2019 har hatt kort tid på oss til denne nyetableringen av Misjonsalliansens arbeid i Kina, har vi på denne korte tiden gjort svært gode framskritt i prosjektet vedørende både kapasitetsbygging hos tjenesteleverandører, bevisstgjøring hos partnere og innenfor infrastruktur.

Cai Yinghung vil benytte anledningen til å rette en stor takk til de i Norge som ikke har gitt opp med å støtte Kina-arbeidet og som fremdeles vil stå sammen med Misjonsalliansen.

- Sammen skal vi i disse tre årene gjøre vårt ytterste for å hjelpe de alle mest sårbare i det kinesiske samfunnet, og vi vil sammen med myndighetene og partnere legge til rette for nye systemer og bedre praksis. Vi skal være talsmenn for en svak gruppe i samfunnet i forhold til myndighetene i provinsen og for en bedre finansiering av en samfunnsbasert rehabilitering, avslutter hun.

Gi en gave