Jobb resultater måling

Misjonsalliansen søker leder for program og tilskuddsforvaltning

Ønsker du en viktig og spennende jobb der oppgaven er å bekjempe fattigdom, fremme rettferdighet og dele tro?

Leder for program og tilskuddsforvaltning er en nyopprettet stilling og har ansvar for å planlegge og lede søknads- og rapporteringsprosessene for midler kanalisert gjennom internasjonal avdeling slik at vi leverer i henhold til retningslinjer, krav og frister. Du vil samarbeide tett med kollegaer både i Norge og internasjonalt. Seksjonen inngår i internasjonal avdeling og består av to ansatte. Stillingen rapporterer til internasjonal leder.

Misjonsalliansen gir folk en sjanse til å bygge et bedre liv for seg selv og sin familie. Vi driver langsiktig diakonalt arbeid som forvandler og redder liv i 11 land. Vi tror at varig forbedring krever at det skapes arbeid og inntekt i lokalsamfunnet. Det forutsetter lokale tiltak innen områder som utdanning, helse, mobilisering og forvaltning, men også lokal tilgang til mikrofinans og næringsutvikling. Vår arbeidsform er å finne samarbeidspartnere og utruste disse til over tid selv å kunne drive arbeidet videre – slik at vi kan bruke våre ressurser i stadig nye prosjekter.

ROLLE OG ANSVAR:

 • Ledelse av seksjonen program og tilskuddsforvaltning med mulighet for personalansvar
 • Ansvarlig for oppdatering og videreutvikling av bl.a. søknadshåndtering og rapportering
 • Gjennomføre en kvalitetsmessig saksbehandling og faglig godkjenning av alle prosjekter og programmer som får støtte via internasjonal avdeling
 • Veilede og bygge bistandsfaglig kompetanse hos landkontoransatte
 • Bidra til et effektivt samarbeid med økonomiavdelingen slik at budsjetter og regnskap leveres i henhold til donors frister og krav
 • Bidra aktivt inn i utenlandsavdelingen i forhold til felles mål og prosjekter, som for eksempel internasjonal lederkonferanse, kurs for utsendinger, utarbeidelse av håndbøker etc.

KVALIFIKASJONER OG ØNSKET ERFARING:

 • Utdanning fra universitet eller høyskole
 • Engasjement for kvalitet i bistand
 • Svært god forståelse for utvikling, bistand og resultatstyring
 • Erfaring og kjennskap til Norads og Dignis rapporteringskrav
 • Evne til å jobbe strukturert og til å lede andre
 • Gode pedagogiske og relasjonelle evner
 • God på digital samhandling
 • Gode språkferdigheter i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig

ØNSKEDE PERSONLIGE EGENSKAPER:

 • Fokuserer energi og ressurser på prosjekter og oppgaver som tilfører verdi
 • Strukturert og systematisk
 • En god relasjonsbygger og lagspiller
 • God kommunikator
 • Motivert for Misjonsalliansens visjon, verdier og strategi

Arbeidssted er ved vårt hovedkontor i Oslo sentrum.

For mer informasjon, ta kontakt med vår rekrutteringspartner HAMNØY AS ved rådgiver Jan Tore Hamnøy, tlf. 411 02 200, eller researcher Ida Eide, tlf. 993 68 003.

Her kan du lese annonsen på HAMNØY AS sine nettsider. Vis din interesse for stillingen ved å registrere din CV og søknad der snarest.

Attester og vitnemål vedlegges søknad. Alle henvendelser behandles konfidensielt – også overfor oppdragsgiver i innledende fase dersom det er ønskelig.

Søknadsfrist: 6. mai 2022 – søknader vurderes fortløpende.

Tiltredelse: Etter nærmere avtale

Misjonsalliansen er en frittstående, diakonal misjonsorganisasjon, som driver et omfattende arbeid blant fattige og marginaliserte mennesker i 11 land i Asia, Sør- Amerika og Afrika. Vi når ut til ca. 500.000 mennesker med vår virksomhet. Vi har bekjempet fattigdom, fremmet rettferdighet og delt tro i 120 år. Organisasjonen har ca. 25.000 støttespillere i Norge, og et årsbudsjett på ca. 140 millioner kroner.

Gi en gave