Vietnam

Vil du jobbe i Vietnam?

På jakt etter en jobb med mening og store utfordringer?

Misjonsalliansen ansetter to utsendinger til sitt landkontor i VIETNAM i rollene som landdirektør og rådgiver. Landkontoret følger opp vårt program innenfor klima og miljø, lokalsamfunnsutvikling og inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Mekongdeltaet. Programmene gjennomføres i tett samarbeid med lokale myndigheter. I tillegg følger landkontoret opp «Mekong Organization of Microfinance» (MOM) som gir lån til omtrent 44 000 fattige kvinner, og et prosjekt for samarbeid mellom trosbaserte aktører. I tillegg har landkontoret ansvaret for vår fadderordning, tilrettelegging av besøk og kommunikasjonsarbeid. Misjonsalliansens landkontor i Vietnam har 13 lokalt ansatte og to norske. I løpet av sommeren 2021 reiser våre utsendinger hjem til Norge og vi søker etter deres erstattere.

Arbeidet er finansiert med støtte fra individuelle faddere, givere og Norad.

Ønskede kvalifikasjoner

Vi ønsker kandidater med bakgrunn og kvalifikasjoner innenfor ett eller flere av følgende områder:

  • Ledererfaring
  • Implementering og oppfølgning av bistandsprosjekter
  • Kompetanse innenfor klima og miljø, inkludering av funksjonshemmede
  • Erfaring fra bank og /eller mikrofinans/ næringsutvikling
  • Fleksibilitet og tilpasningsdyktighet til kulturell kontekst, gjerne erfaring fra arbeid i en flerkulturell sammenheng
  • God forståelse for diakoni og misjon
  • Utenlandserfaring
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi søker fleksible, selvstendige og motiverte medarbeidere som aktivt kan arbeide for vårt kristne verdigrunnlag og bidra til å oppnå vår misjon, visjon og målsetninger.

Misjonsalliansen er en diakonal misjonsorganisasjon og de som ansettes, innvies som utsendinger i egen menighet. Dersom ektepar søker, vil de vurderes og ansettes på like vilkår. Ansettelse for minimum fire år. Lønn og pensjonsordninger etter Misjonsalliansens regulativ.

Utreise tidlig 2021.

Arbeidssted: Ho Chi Minh City. Regelmessige reiser til prosjektene i Mekongdeltaet må påregnes.

Les mer om Misjonsalliansens arbeid i Vietnam på www.nmav.org

Er du interessert, ta uforpliktende kontakt med Hanne Holmberg Chavez på tlf. 990 35 351. Vi imøteser din CV og søknad via hhc@misjonsalliansen.no

Søknadsfrist er 1. juni 2020

Gi en gave