Kvinne fra nepal

Bonde med et vanskelig utgangspunkt

Hun er lengst nede på den sosiale rangstigen i Nepal. Men noe har snudd dette siste året.

I Nepal er mulighetene dine i livet ofte bestemt før du blir født. Er du heldig fødes du inn i en høykastefamilie. Er du maksimalt uheldig fødes du som kasteløs kvinne, en dalitkvinne, og lengre ned på rangstigen er det ikke mulig å komme. Kumari Devi er en av dem. Kumari bor i Badikedar, langt vest i Nepal, og er blant disse utstøtte og tilsidesatte i samfunnet. Det er kun én ting som er enda verre enn å være dalitkvinne: At man i tillegg enten er funksjonshemmet selv eller har barn med funksjonsnedsettelser. Vi lar Kumari selv fortelle:

– Jeg er en 49 år gammel kvinne og samtidig singel mor til to barn. De har begge ulik grad av funksjonsnedsettelse, og den ene er sterkt funksjonshemmet. Livet mitt har derfor vært veldig vanskelig.

Daliutkvinnene er den gruppen i samfunnet som blir minst hørt. Det er få av dem som kan lese og skrive, de har dårligere tilgang til mat og rent vann, lider oftere av feilernæring, og dalitkvinnene opplever også mer vold enn andre og lever kortere enn resten av befolkningen. I 2020 fikk Kumari høre om Himali Mother’s Group, et lokalsamfunnsprosjekt som får støtte fra Misjonsalliansen. – I tillegg til å ha to funksjonshemmede barn var jeg også svært fattig. Tilfeldige småjobber for andre i landsbyen var eneste mulighet for noe inntekt. Men i Himali Mother’s Group fikk jeg støtte og opplæring i hagebruk, og jeg fikk tilgang til såkorn og fikk i tillegg tre geiter. Dette har forandret livet mitt, forteller hun.

Jeg fikk tilgang til såkorn og fikk i tillegg tre geiter. Dette har forandret livet mitt!

Kumari Devi

Dyrking av grønnsaker og oppdrett av geiter har gitt Kumari Devi nye muligheter. Hun og barna kan spise mer næringsrik mat, og hun tjener penger ved å selge grønnsaker på markedet. – I dag har jeg fem geiter og en fin kjøkkenhage hjemme. Jeg kan gi barna mine skolegang, medisiner og et verdig liv, og jeg kan også legge til side litt penger for sparing.

Himali Mother’s Group er blitt et viktig nettverk og fellesskap for Kumari. For en som aldri er blitt gitt tillit eller blitt lyttet til, er dette noe helt nytt. Hun er med i et læringsfellesskap, hun deltar i diskusjoner, og hun opplever å mestre nye ting. – De fleste av oss er dalitkvinner, og her kan vi dele erfaringer og hjelpe hverandre. Vi motiverer hverandre til å starte inntektsskapende virksomhet. Prosjektet vi får være en del av endrer lokalsamfunnet vårt. Det blir mer inkluderende, og kvinnene som deltar får arbeid og inntekt, avslutter Kumari Devi.

Gi en gave