Motstandsdyktig2 01

Motstandsdyktig

At et slumområde i Manila har fått navnet Happyland er neppe forenlig med virkeligheten. Befolkningen er fattige, og de er sårbare for naturkatastrofer. Men de gir ikke opp.

Folk på Filippinene er motstandsdyktige, sier Nancy som jobber blant barn i slumområdet Happyland i Manila. Nancy er leder for vår lokale partner og jobber med alternativ undervisning for barn som dropper ut av skolen.

De har en evne til å finne en vei ut av utfordringene på, sier hun. Om det er at de har lært seg å leve med alle naturkatastrofer som stadig vekk stopper dem, eller fattigdommen selv, eller nå, den lange nedstengingen som har vært i forbindelse med pandemien, vet jeg ikke.

«Vi spiser to måltider hver dag nå.» Ifølge Nancy er sulten den største utfordringen. Barna er sultne. Med støtte fra Misjonsalliansen deles det ut vitaminer for å unngå mangelsykdommer.

De finner nye måter å leve på. De har tro på at det nye året gir nytt håp om et bedre og lettere liv.

Nancy møter familiene på basketballbanen. Det er samlingsstedet nå når det ikke er lov til å samles inne. Vi samarbeider med de lokale myndighetene og den lokale kirken for å finne løsninger på utfordringene her. Hvordan kan disse barna få alternativ undervisning når de ikke har tilgang på internett? Nancy sier de nå samler barna i små grupper innenfor det som er lov. Og de takker Gud for at det ikke har vært smitteutbrudd i bydelen deres enda.

Gi en gave