Kirke 2 OKO9850

Når kristen tro misbrukes

Kristen tro misbrukes til urettferdighet og maktmisbruk. Hvor er troverdigheten vår hvis vi ikke gjør alt vi kan for å si imot?

Av Andreas Andersen, generalsekretær i Misjonsalliansen

Mange har fått med seg den svenske dokumentarserien Drap i Knutby. Tarjei Gilje advarte i en kommentar i denne avisen at Knutby kan skje hos oss der han blant annet skrev at: «Frykten for å bli assosiert med slike miljø kan føre til at man tar for lett på den kontinuerlige oppgaven det er å sikre åpenhet og respekt for den enkelte, og for standpunkter som bryter med dem som det til enhver tid sittende lederskap ønsker å fremme». Dilemmaet gjelder oss alle, uansett hvilken type miljø man er en del av, også vi som arbeider i andre land rundt om i verden.

I vår hadde eksempelvis VG en artikkel om hvordan evangeliske gjenger forfølger minoriteter i Bolsonaros Brasil, med et eksempel der et tempel fra den tradisjonelle afrikanske religionen Candomble ble brent ned. Artikkelen beskriver det Misjonsalliansens folk i landet også har fortalt om siden Bolsonaro kom til makten i 2018: At han tilegner seg makt ved å la minoriteter bli syndebukker for landets problemer og lar åpenlys diskriminering fortsette, samtidig som han bruker sin kristne tro aktivt i å rekruttere velgere.

Et valg som selvsagt står i grell kontrast til det budskapet og eksempelet som Jesus selv satte for oss. Han inviterte seg selv hjem til tolleren Sakkeus – uglesett av hele folket. Han var nær dem som andre ikke vil ta i – de syke og «urene». Han kom «…for å forkynne for fanger at de skal få frihet og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens år fra Herren». Hans kamp mot urettferdighet er også vår kamp i dagens verden, både åndelig og fysisk.


Da hun ble spurt om hvorfor de samlet inn penger og selv valgte å hjelpe til i arbeidet svarte hun: «Hvis de i Kristi navn ødelegger, i Kristi navn vil vi gjenoppbygge».

Heldigvis er det kristne stemmer som sier ifra. I tilfellet som VG trakk frem fra Brasil – dersom man googler tempelet som ble utsatt for angrep – så domineres de øverste treffene man får ikke av historien om forfølgelsen, men om det som skjedde etterpå. Gjenoppbyggingen etter brannen ble nemlig gjort sammen med en evangelisk luthersk pastor. Da hun ble spurt om hvorfor de samlet inn penger og selv valgte å hjelpe til i arbeidet svarte hun: «Hvis de i Kristi navn ødelegger, i Kristi navn vil vi gjenoppbygge».

Fra Misjonsalliansens arbeid i favelaene i Brasil vet vi at dette ikke er et enkelttilfelle. Mange evangelikale, og andre kristne protesterer og ytrer sin misnøye mot Bolsonaro – også blant våre egne ansatte og frivillige. De kjemper mot urettferdighet og den spliden han søker å skape mellom grupper i samfunnet. I deres øyne er hans mål for samfunnet i strid med evangeliet.

Disse evangelikale ser Bolsenaro som det motsatte av et kristent forbilde. De mener han oppmuntrer til vold og intoleranse, og til angrep på alle som tenker annerledes. Hans bruk av religion gjør tro til et krigsinstrument. Det motsatte av det budskapet om nåde, kjærlighet, respekt og barmhjertighet til alle mennesker som er kjernen i evangeliet.

Når statsledere tar i bruk kristen tro til å fremme seg selv og sine egne mål – stikk i strid med det nåde- og rettferdighetsbudskapet som Jesus selv kom for å gi – kan det være fristende «å jatte med». Man kan for eksempel gi statslederen en plattform på sine egne arrangementer for å nå kristne velgere, i bytte mot større innpass i landet og mulighet til å nå flere med evangeliet.

Vi håper kristne organisasjoner – oss selv inkludert – våger å gjøre det motsatte. Å si ifra når man mener at troen blir misbrukt. Å stå opp når mennesker undertrykkes eller diskrimineres. Selv når det koster – ja, kanskje særlig da.

Kronikk i Dagen, 1. september 2020

Gi en gave