Nye tanker DSCF6538

Nye tanker og ideer

Landkontoret i Liberia arrangerte nylig Partner Competence Seminar hvor alle fire samarbeidspartnerne i Liberia og Sierra Leone var samlet til en tredagers samling.

Her ble det anledning for partnerne å dele erfaringer og utveksle tanker og ideer. Det store og vanskelige spørsmålet innen utvikling er hvordan oppnå varig atferdsendring, samtidig som en ikke ønsker å øke avhengigheten av hjelp utenfra. Dette er vanskelig, men vi fikk presentert ulike metoder og modeller som gav tankene noe å arbeide videre med.

Gi en gave