Sao Photo 01 mobilization

Oppdatering fra Filippinene

Covid-19 har påvirket hele verden, også Filippinene. Det ble tidlig satt i gang strenge regler for å hindre smittespredning.

Den 16 mars ble store deler av Filippinene og spesielt store byer som Manila satt i hjemmekarantene. Bevegelse ble begrenset og det førte til at det ble vanskelig for folk å få tak i viktige varer og tjenester.

Quezon city, området hvor Misjonsalliansen har kontorer er området med høyest antall smittede i Manila. Det første Misjonsalliansen gjorde når landet måtte stenge ned var å møte behovene for de som satt i hjemmekarantene og som trengte ressurser. Frivillige i kirkene delte ut matpakker og noen av lederne samlet inn ekstra penger for å kunne hjelpe sårbare. En leder forteller at noe positivt de så var at selv om mennesker var testet positivt for Covid-19 ble de ikke diskriminert, folk ville strekke ut en hånd og hjelpe.

Digitale hjelpemiddel har blitt flittig brukt på Filippinene. Kirker har hatt møter over nett og mange bruker sosiale medier for å holde kontakt med familie og venner.

Misjonsalliansen og våre partnere har de siste månedene gjort flere tiltak. Blant annet har vi laget informasjon om misbruk over nett, online debriefing for ansatte i kirker og andre nettverk, og støtte og forslag til aktiviteter mennesker kan gjøre sammen med familie og venner.

Gi en gave