Rune og Janne OMK5095

Overvekt på gode erfaringer

Fem år med hardt arbeid og med synlige resultater i lokalsamfunn i to land. Like mange år med forvandling i egne liv.

OPPLEVELSER I BAGASJEN. Janne og Rune Øygard har avsluttet en mer enn fem år lang tjeneste i Liberia og Sierra Leone for Misjonsalliansen. De kom til Liberia mot slutten av en svært alvorlig ebolaepidemi, og de dro hjem til Norge litt før planlagt på grunn av koronapandemien. Årene i Vest-Afrika har vært lærerike, utfordrende og spennende for det engasjerte ekteparet.

– Vi reiste til Liberia med to kofferter hver og hadde en tanke om å reise hjem igjen med de samme koffertene og like lite bagasje. Det klarte vi nesten, forteller Janne. De legger ikke skjul på at bagasjen med erfaringer, læring og sterke opplevelser er en god «overvekt» å ha med seg videre i livet. Rune fortsetter: – Lærekurven har vært ekstremt bratt. Oppgaven vår var tydelig: Etabler Misjonsalliansen i Liberia, og voks så mye som mulig i Liberia først – og deretter i Sierra Leone. Hva dette skulle innebære i praksis, visste vi ikke i starten.

EN VANSKELIG BISTAND. Rune Øygard kom til Liberia etter mange år som konsulent i næringslivet, og med bosted i Randaberg hadde han i Norge og internasjonalt jobbet med selskaper fra mange bransjer. Med bakgrunn som profesjonell bidragsyter, mest for private selskaper, skulle han og Janne bo og forholde seg til alle ulike sider i dette sårbare landet.

– Kompleksiteten i fattigdomsbekjempelse er både sammensatt og overveldende. Dette landet har en fryktelig blodig historie i nær fortid, og vi forstår så gjerne det store behovet for gjenoppbygging og gjenopprettelse på alle plan i samfunnet, men konsekvensene av verdenssamfunnets langvarige tilstedeværelse skaper veldig mye avhengighet. En slik avhengighet fører lett til en eskalerende korrupsjon med dype røtter i kultur, politikk, arbeidslivet og i familiestrukturen. Det er da man forstår hvor viktig tillit og ærlighet er i et samfunn og hvilke konsekvenser det får om det mangler, forteller Rune Øygard.

Det vi jobber med ute i prosjektene har ikke enkle svar, og det finnes ingen enkle kvikk-fix løsninger. Det er ikke sånn at om du investerer noe i en landsby, så er den deretter endret for alltid.

Janne

Janne dro fra en praktisk sykehushverdag i helse-Norge til Liberia, hvor hun skulle forholde seg til partnere, nasjonale og lokale myndigheter og til et hovedkontor med alle sine forventninger. I dette store landskapet skulle ekteparet fra Randaberg manøvrere seg framover.

– Det vi jobber med ute i prosjektene har ikke enkle svar, og det finnes ingen enkle kvikk-fix løsninger. Det er ikke sånn at om du investerer noe i en landsby, så er den deretter endret for alltid. Det er heller ikke slik at så fort folk blir fortalt noen viktige ting, så endrer de adferd. Ting tar tid, sier Janne.

TROSBASERT OG TROVERDIG. Janne og Rune har brukt tid på bygge opp arbeidet i Liberia og etter hvert også i Sierra Leone. De var Misjonsalliansens første utsendinger i Vest-Afrika og har hatt ansvaret for å få på plass nødvendige legale strukturer, velge ut lokale partnere og igangsette lokalsamfunnsprosjekter. I tillegg skulle de være med å bygge opp en ny mikrofinansbank.

– Det viktigste har trolig vært å sørge for gode relasjoner til myndigheter, partnere og folk i andre NGO-er, og selvfølgelig befolkningen i landsbyene. Vi har blitt kjent med mennesker som er takknemlige for skole og rent vann, kvinner og barn som er blitt ofre for overgrep, og i løpet av årene har vi lyttet til mange sterke historier. Når enkeltmennesker i små lokalsamfunn ser håp i en vanskelig hverdag og begynner å tro at livet skal bli bedre, da skjønner vi at det vi har vært med på ikke har vært forgjeves.

Misjonsalliansen vil være der behovene er størst og hvor utfordringene er vanskeligst. Liberia er et godt valg i så måte, mener ekteparet Øygard. Borgerkrigen i Liberia og i nabolandet Sierra Leone ødela så mye, og sårene er fremdeles dype. Det merkes både i de ordinære prosjektene og innenfor bankdriften av Diaconia MDI.

– Behovene er store, og det er grunn for å være her. Alle de tre pilarene hos Misjonsalliansen er viktige retningsgivere for arbeidet i våre to land i Vest-Afrika. Vi skal bekjempe fattigdom, fremme rettferdighet, og vi skal dele tro, mener Janne, og Rune legger til: – Jeg tror trosbaserte organisasjoner får et større rotfeste i den vest-afrikanske kulturen enn det ikke-trosbaserte organisasjoner har. Liberia har et «rotsystem» som allerede er der, og Misjonsalliansen har samme forankring. Derfor er det viktig å koble seg til dette trosbaserte rotsystemet selv om mye ellers er forskjellig fra vårt her i nord.

Flere av partnerne våre sier at de ikke har opplevd en NGO som er så tett på dem, og like viktig som å være nær er det å være til stede over lang tid.

Rune

NYE OPPGAVER. De mener begge at organisasjonen lever opp til verdien nær, og at dette merkes hos partnerne. – Flere av partnerne våre sier at de ikke har opplevd en NGO som er så tett på dem, og like viktig som å være nær er det å være til stede over lang tid. Vi kan ikke være et sted i to år og tro at vi har gjort en forskjell. Vi har kanskje bygget en brønn eller et latrinebygg, men uten forklaring og opplæring over tid blir det ingen adferdsendring. Brønnen vil forfalle, og landsbybefolkningen kan fort falle tilbake til gammel vane med å bruke buskene rundt huset som toalett dersom dypere endringer ikke slår rot.

Ekteparet Øygard kan se tilbake på store endringer i flere lokalsamfunn. Sammen med lokale partnere vil 191 brønner gi rent vann til 80 000 tusen mennesker, 15 skoler er blitt bygget, og 25 leiligheter skal lokke lærere til avsidesliggende landsbyer. Videre vil 19 håndvaskstasjoner, 29 latrinebygg og 2 helseklinikker gi en bedre helse til landsbybeboerne. Men det handler ikke om å gjøre jobben for dem, men å gjøre den sammen med dem.

– Det enkleste er å motta penger fra givere i Norge og gjøre noe i en landsby i Liberia og så sende tilbake brev og bilder med informasjon om at arbeidet er gjort. Den gamle metodikken i bistand der man reiste ut til landsbyene og spurte: Hva trenger du? Hva vil du vi skal gjøre for deg? - den fungerer dårlig og vil bare forsterke avhengigheten, mener de begge.

Janne og Rune Øygard er nå tilbake i Norge etter opplevelsesrike år i Vest-Afrika. Janne skal tilbake til norsk helsevesen, mens Rune skal fortsette reisen han begynte i Liberia og skal jobbe med Business for Development, eller næringsutvikling, i flere av Misjonsalliansens samarbeidsland. – Det er ikke bare i prosjektene vi har sett forandring og utvikling. Det samme har skjedd i livene våre.

Gi en gave