Dorcas1

Premiert av offentlige myndigheter

Misjonsalliansens arbeid med barns rettigheter i Brasil får utmerkelser

Brasil er et av landene som har fått mye oppmerksomhet i løpet av covid-19-pandemien. Det skyldes både at landet er blitt hardt rammet, og at landets president har håndtert situasjonen på en svært kritikkverdig måte. I denne vanskelige perioden har arbeidet Misjonsalliansen og våre partnere driver i landet fått positiv oppmerksomhet fra myndighetene og blitt premiert for viktig diakonal tilstedeværelse i sårbare lokalsamfunn.

Prosjektene Dorcas og Associação Refúgio retter seg mot familier og sårbare barn, noe som har vært spesielt viktig dette siste året. Dorcas er en mangeårig partner til Misjonsalliansen og holder til i byen Almirante Tamandaré, et stykke utenfor Curitiba. Prosjektet er tilknyttet den lutherske kirken, Cristo Redentor.

– Prosjektet har blitt sett og fått anerkjennelse fra myndighetene i delstaten Paraná. Dorcas er premiert på grunn av integrert undervisning og helhetlig omsorg av barn i fattige nabolag og for beskyttelse av barn mot seksuelt misbruk. Den lutherske kirken har i pandemien maktet å følge opp barn i risikosonen, sier Jørgen Haug, regionleder i Misjonsalliansen.

Unge i samtale

Det samme har Associação Refúgio gjort. Prosjektet Refúgio holder til i byen Cambé, nær Londrina og er tilknyttet en presbyteriansk kirke. Den uavhengige stiftelsen ABRINQ har vurdert arbeidet til 1100 organisasjoner innenfor ulikt sosialt arbeid i tre delstater sør i Brasil. Kun 20 av disse ble valgt ut og premiert, og Misjonsalliansens partner var én av dem.

– Det ble lagt særlig vekt på Refúgios familierelaterte prosjekt og på betydningsfulle tiltak og forebygging av overgrep mot barn og vold i hjemmet. Premien på 320.000 kroner er en kjærkommen håndsrekning til det videre arbeidet, forteller Haug.

Misjonsalliansen i Brasil arbeider for å styrke partnernes diakonale innsats og kompetanse. Troen på Jesus Kristus skal vise seg i synlige kjærlighetshandlinger, og det er stimulerende når dette anerkjennes av politiske myndigheter.

Gi en gave