– Alle barn, jenter som gutter, fortjener å føle seg trygge i sitt eget hjem, sier Evelyn, frivillig i Manila på Filippinene.
– Alle barn, jenter som gutter, fortjener å føle seg trygge i sitt eget hjem, sier Evelyn, frivillig i Manila på Filippinene.

Reddet fra marerittet

Frivillige Evelyn ble redningen for tre søstre i en grufull situasjon.

Skrevet av Siri Solem Mercado, giverkonsulent.

Alenemoren Evelyn (40) jobber som frivillig i sin lokale kirke i Manila. Her har hun vært med på å arrangere kurs om bekjempelse av overgrep mot barn. Evelyn er stille og beskjeden av natur. Derfor trives hun best med rent praktiske oppgaver, som å sette ut stoler og klargjøre lokalet før kurs.

Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle klare å hjelpe noen, forteller hun.

Utsatt for det utenkelige

En dag tok en kvinne fra nabolaget kontakt med Evelyn. Kvinnen fortalte at yngstejenta hennes på åtte år hadde betrodd henne en mørk hemmelighet. En mannlig slektning hadde gjort ting mot åtteåringen som ingen småjenter skal måtte oppleve. Etter hvert kom det frem at den samme mannen også hadde forgrepet seg på de to eldre søstrene hennes. I en alder av bare åtte, ni og fjorten år, hadde alle jentene i familien blitt utsatt for det utenkelige. Det hadde skjedd i deres eget hjem, av en mann de kjente og trodde de kunne stole på. Moren var helt fortvilet, og gråt i armene til Evelyn. Hva skulle hun gjøre? Dette var mer enn hun kunne bære alene. Evelyn er selv trebarnsmor, og kvinnens historie vekket morsinstinktet i henne.

– Jeg tenkte med en gang at disse jentene måtte beskyttes, sier hun.

Evelyn hadde ikke trodd hun skulle få bruk for det hun hadde lært om håndtering av overgrep, men nå visste hun nøyaktig hva hun måtte gjøre.

Jeg informerte om hvem hun kunne kontakte, og hvilke steg hun måtte ta videre, forteller Evelyn.

Overgrepene ble stoppet, og den fortvilte kvinnen fikk hjelp til å anmelde forholdet. Familien fikk også snakke med noen for å bearbeide de traumatiske opplevelsene. Nå er jentene trygge! Med god støtte og oppfølging kan sårene fra hendelsen begynne å gro.

Illustrasjon av jente på Filippinene
Overgrep av barn er et voksende problem på Filippinene. Handlingene blir ofte utført av personer som barna kjenner godt. I de fleste tilfellene er det snakk om nære slektninger, venner av familien, eller til og med barnas egne foreldre. Illustrasjon: Klaus Kuhr

Omfanget øker

Evelyns historie er dessverre slett ikke unik på Filippinene. I en UNICEF-rapport fra 2021, kommer det fram at hele 80% av filippinske barn er sårbare for å bli utsatt for seksuelle overgrep. Situasjonen har i stor grad forverret seg i løpet av de siste årene, og omfanget av overgrep som selges over internett har nærmest eksplodert. Mange har mistet jobben som følge av pandemien, og befinner seg i en desperat økonomisk situasjon. Da er veien inn i den lukrative, men svært skadelige sexindustrien kort. Det ligger mye penger i å selge ulovlig overgrepsmateriale til rike kunder fra vestlige land.

Sammen med lokale partnere jobber Misjonsalliansen for å snu denne alvorlige trenden. Kurset Evelyn deltok på, er en viktig del av dette arbeidet. For å bekjempe overgrep må vi øke bevisstheten rundt problemet, og spre kunnskap om hvordan det kan forebygges og håndteres. Tradisjonelt er dette skambelagt og sensitiv tematikk på Filippinene, som det ikke snakkes om. Mange barn og unge er ikke klar over at handlingene de utsettes for er ulovlige, og vet ikke hvor de kan få hjelp. Våre samarbeidspartnere skaper trygge rom for å snakke om grenseoverskridende adferd. Dermed blir terskelen for å melde ifra om overgrep lavere, og barn som tidligere har lidd i stillhet kan nå få hjelp.

Med støtte fra givere i Norge jobber vi for å forebygge og stanse overgrep, slik at barna på Filippinene kan få en trygg oppvekst.

Gi en gave