Besøk på Panay

Forberedt når katastrofen rammer

«Vi skal være endringsagenter», sier pastoren med hjerte for hele lokalsamfunnet.

– Jeg har vokst her på Panay-øya og sett hvor skjørt og sårbart dette kystområdet er. Ikke minst når de kraftige tyfonene raserer alt på sin vei innover øya. Som kristen og som pastor kan jeg ikke være likegyldig til dette, sier pastor Aman, prosjektleder hos Misjonsalliansens partner, SAO. Dette er forkortelse for Share an Opportunity, og pastor Aman utfordrer oss i Norge til å være sammen om å skape nye muligheter for fattige lokalsamfunn på Filippinene.

SAO vil være med å bevisstgjøre lokale myndigheter og sørge for gode beredskapsplaner som kan hjelpe befolkningen til å håndtere krisesituasjoner i forbindelse med tyfoner og katastrofer. Pastor Aman mener det er spesielt viktig å involvere barn og sårbare grupper. – Mer enn halvparten av Filippinenes befolkningen på 110 millioner er under 25 år, og det gjenspeiler også situasjonen her i Banate kommune. Derfor har vi et spesielt fokus på barns rettigheter, forteller pastoren.

Kystlandsby på Filippinene

Kystområdet på Panay, med byen Iloilo og flere andre mindre lokalsamfunn, rammes hvert år av mer enn 20 sterke stormer. Fire-fem av disse er kategorisert som tyfoner og supertyfoner. Ødeleggelsene kan være svært store og konsekvensene tragiske for fattige fiskere og bønder. For det er slik menneskene i dette området livnærer seg. – Vi vil at befolkningen skal bli mer motstandsdyktige og skal kunne være forberedt når katastrofen inntreffer, sier pastoren.

En av de lokale landsbylederne bekrefter dette. Emilda Bargo forteller at befolkningen har mange ting å stri med og at de årlige tyfonene er vanskelig og hanskes med. – Befolkningen i mitt lokalsamfunn er fattige. Mange er fiskere, og i de små båtene sine ror de ut i nærtliggende farvann for å fiske. For noen år siden var det mye å få, men i dag er mye av fisken forsvunnet, og næringsgrunnlaget er dårlig. For bøndene er situasjonen likedan. De merker konsekvensene av klimaendringene og lider under enten mangel på vann eller for mye vann til feil tidspunkt. Regntiden er blitt uforutsigbar. Når tyfonene er flere og sterkere enn før blir situasjonen vanskelig, forteller hun.

Før visste ikke vi ikke hvordan vi skulle takle tyfoner og naturkatastrofer. Det gjør vi nå.

Landsbyleder

Men landsbylederen er svært glad for samarbeidet med SAO. – Før visste vi ikke hvordan vi skulle takle tyfoner og naturkatastrofer. Nå har vi planer og strategier og vet hvordan vi skal respondere, ikke minst når det gjelder evakuering.

SAO organiserer opplæring og trening, er med og lager planer for katastrofeberedskap og legger til rette for planting av mangroveskog. Alt dette er med på å gjøre lokalsamfunnene mer robuste mot naturkatastrofer og mot klimaendringene som bare blir mer og mer tydelige. Men er dette en oppgave for en pastor?

Som kirke er vi en del av et lokalsamfunn, og jeg som pastor vil bety noe både for menigheten min og for livet utenfor kirkebygningen. Jeg har både en liten kirke, baptistmenigheten jeg er pastor for, og en større kirke, lokalsamfunnet jeg er en del av. Gud har kalt meg til begge oppgavene, sier pastor Aman.

Planting av mangroveskog
Gi en gave