Sør Cup2

Sør Cup fornyer samarbeidet med Misjonsalliansen

Etter mer enn 12 års samarbeid fornyer og fortsetter Sør Cup og Misjonsalliansen det vellykkede arbeidet med idrett og bistand.

Sør Cup er landets neststørste fotballturnering for barn og unge og finner sted i Kristiansand og omkringliggende steder. Siden 2008 har samarbeidet mellom Sør-Cup og Misjonsalliansens arbeid med «Fotball krysser grenser» i Ecuador ført til bygging av 13 fotballbaner og oppstart av ti ny klubber i landet som ligger ved ekvator, nordvest i Sør-Amerika. I tillegg har støtten vært med på å sikre drift av mange fotballskoler.

Samarbeidet skal nå fortsette, og 17. august ble den nye avtalen signert. Generalsekretær Andreas Andersen og Markeds- og innsamlingsleder Kjetil Abrahamsen representerte Misjonsalliansen. – Vi er glade for å ha fått denne avtalen i mål, og vi er svært takknemlige for at Sør Cup nå går inn og støtter Idrett krysser grenser, et samarbeid mellom Misjonsalliansen og KRIK. Sammen skal vi skape et engasjement for solidaritet og vise hvilken betydning idrett og aktiviteter har for barn og unge i våre prosjektland, sier Kjetil Abrahamsen.

Idrett krysser grenser har arbeid i Ecuador, Bolivia, Brasil og Kambodsja. Gjennom samarbeidet med Sør Cup vil Misjonsalliansen fortsette å jobbe for å nå flere barn og unge i mange nye prosjekter. – Gjennom idrett, lek og andre fritidsaktiviteter får våre prosjektpartnere mulighet til å bygge relasjoner og etablere en plattform for samfunnsutvikling på tre kontinenter. Fellesnevneren er bruk av fritidsaktiviteter for å nå ut til barn og unge, og det skjer gjennom lokale organisasjoner, kirker og skoler, forteller Kjetil.

Daglig leder i Sør Cup, Geir Åge Olsen, bekrefter at samarbeidet med Misjonsalliansen gjennom disse årene har vært svært viktig. – Dette er den viktigste avtalen vi har og den viktigste banen vi er med på, sier han og fortsetter: – Det har også gjort noe med oss at vi har sett arbeidet ute. Vi vet at Misjonsalliansen gjør en god jobb, og da er det en glede å kunne fortsette og nå utvide samarbeidet i fire nye år og omfavne et arbeid i fire land. Gustav Steimler, markedsansvarlig i Sør Cup, har fulgt dette samarbeidet i flere år og han sier dette: – Det gjør meg stolt at vi kan ta arbeidet vi har vært med på i Ecuador og så nå ut til barn og ungdom i nye land. Det viser at vi har gjort noe riktig, sier han.

Fritidsaktiviteter og organisert idrett er ikke vanlig i slummen i Ecuador eller i fattige landsbyer i Kambodsja, og når det finnes, er det ofte alt for dyrt for fattige familier. Dessuten er jenter spesielt sårbare, og i Sør-Amerika kan ikke jenter gå alene ute etter skoletid med fare for å bli kidnappet. Misjonsalliansen vil derfor legge vekt på å skape trygge og kostnadsfrie møteplasser på steder og til tidspunkter som gjør det mulig for unge og møtes.

Vi er veldig stolte over å kunne videreføre samarbeidet med Sør Cup. Det er moro å fortelle at vi er strategisk alliert med denne store fotballturneringen på Sørlandet

Andreas Andersen

– Mange barn vokser opp i lokalsamfunn med mye kriminalitet, rusmisbruk og stor sosial uro. Idrett og andre gode fritidsaktiviteter kan være en arena for trygg deltagelse og være et sted for læring og mestring. Idrett gir de unge en sosial kompetanse som ruster dem for veien videre i livet, mener Kjetil Abrahamsen og får god støtte fra generalsekretær Andreas Andersen i Misjonsalliansen:

– Vi er veldig stolte over å kunne videreføre samarbeidet med Sør Cup. Det er moro å fortelle at vi er strategisk alliert med denne store fotballturneringen på Sørlandet. Ved å stå sammen vil vi nå enda flere. Nye mennesker vil bli kjent med arbeidet vårt og flere vil kunne få opplevelsen med å bidra til samfunnsutvikling og mobilisering for rettferdighet.

Gi en gave