KRIK 20210805 182839

Sammen er vi sterkere

KRIK vil i tiden som kommer være en svært viktig samarbeidspartner for Misjonsalliansen. Samarbeidsprosjektet Idrett krysser grenser vil gi unge mennesker spennende erfaringer med misjon og bistand og gi mulighet for volontørpraksis i Kambodsja og Ecuador.

– Idrett er en viktig arena for inkludering, læring, personlig utvikling, verdiformidling og demokratibygging. Idrett krysser grenser er en satsning mot barn og unge som lever i sårbare og skjøre lokalsamfunn, sier Magne Sturød, leder for strategisk allierte i Misjonsalliansen.

Mange barn vokser opp i lokalsamfunn preget av kriminalitet, narkotika og stor sosial uro. Der hvor unge må leve etter gatas lover, kan idrett og aktiviteter fungere som en arena for trygg deltagelse i fritidsaktiviteter og være et sted for læring og mestring. Idrett gir de unge en sosial kompetanse som ruster dem for veien videre i livet. Magne fortsetter:

– Som navnet tilsier ønsker vi å krysse grenser. Både geografiske, kulturelle og relasjonelle. I et land som Ecuador er idrettsdeltakelse en av få arenaer der barn og unge kan delta i det sivile samfunn uten å frykte for egen sikkerhet. Gjennom idrett og gjennom samtaler og undervisning om verdier, inkludering og medbestemmelse, vil vi gjøre ungdommene mer robuste i møte med vanskelige utfordringer. Med idrettsaktiviteter som virkemidler gir vi barn og unge verktøy som hjelper dem å håndtere hverdagen bedre og setter dem i stand til å ta gode valg i livet.

Sammen med andre Misjonsalliansen-venner deltok Magne på KRIK Arena og KRIK 20+, sommerens kanskje mest populære arrangement for kristne ungdommer.

– På begge arrangementene hadde vi stand med ulike konkurranser, egen sitte-lounge og ikke minst mange fantastiske samtaler. Det har vært inspirerende å se hvor interesserte KRIKerne er for å lære mer om arbeidet vi driver. Dette er engasjerte ungdommer og unge voksne som ønsker å bidra og lære mer, og vi er sikre på at vi også vil få med oss nye volontører til Ecuador eller Kambodsja. For å engasjere nye mennesker er det viktig at de får et godt innblikk i hva dette arbeidet får til, forteller han.

Magne Sturød ledet et seminar om rollen idrett og fritidsaktiviteter kan ha i bistandsarbeid. På tross av stekende sol ute ble det timelange seminaret godt besøkt, og etterpå fikk teamet fra Misjonsalliansen mange gode samtaler med mennesker som ønsker å bli med på laget. – Det er utrolig gledelig og lover godt for framtiden, sier han.

KRIK-deltakerne fikk høre om arbeidet til Misjonsalliansen og om at fritidsaktiviteter, slik vi i Norge tenker, ikke er vanlig i slummen i Ecuador eller i fattige landsbyer i Kambodsja. – Fritidsaktiviteter koster nemlig penger, penger som familiene må bruke på andre ting. Et annet problem, ikke minst i storbyer i Sør-Amerika, er at jenter ikke kan gå alene ute etter skoletid med fare for å bli kidnappet. Vi legger derfor vekt på å skape trygge møteplasser på steder og til tidspunkter som gjør det mulig for unge og møtes.

Idrett krysser grenser er et giverkonsept som har til hensikt å skape engasjement og bidra til misjon og solidaritet på tvers av landegrenser. Gjennom idrett, lek og fellesskap ønsker vi å skape arenaer for å bygge relasjoner, dele tro, fremme rettferdighet og bidra til samfunnsutvikling gjennom lokale organisasjoner, kirker og skoler. – Dette er et spennende arbeid, og vi ser frem til tiden fremover. Vi reiste hjem fra KRIK-leirene med inspirasjon og pågangsmot og med tro på mange nye volontører. Sammen er vi sterke. Vi er allierte mot urettferdighet, avslutter Magne Sturød.

Gi en gave