Barn og unge får opplæring i klimaendringer.
Barn og unge får opplæring i klimaendringer.

Sammen for å beskytte barna

I Vietnam kjenner de klimaendringene på kroppen. Misjonsalliansen hjelper dem møte naturkreftene.

Selv når de er rammet av endringer i klimaet, har ikke folk alltid kunnskap om hva som er årsaken eller hvordan de selv som enkeltpersoner og gjennom lokalsamfunnet kan utgjøre en forskjell. Etter opplæring fra Misjonsalliansen og våre partnere blir deltagerne engasjert og involvert i å skape forandring. For eksempel ved å bruke mindre kjemikalier i jordbruket, dyrke mer organisk, spare vann og strøm, rydde og resirkulere søppel og legge planer for å redusere risiko ved flom, tørke og storm.

Phu Tan barne- og ungdomsskole er en av skolene som har blitt rammet av naturkatastrofer i Mekong. Under en kraftig storm for noen år siden ble taket på skolen revet av og bare veggene og gulvet stod igjen. Trær, greiner og våte møbler lå strødd utover skolegården, alt var ødelagt. Det var også mangel på mat og rent vann i området. Lokalsamfunnet oppdaget fort hvor avhengig de var av utenforstående hjelp og hvor lite forberedt man var i møte med naturkatastrofer.

I årene som fulgte begynte skolen å forberede seg på naturkatastrofer, men de møtte flere utfordringer underveis. Det var mangel på informasjon og kunnskap og det var knapphet på tid og penger som kunne settes av til arbeidet.

I 2018 ble skolen med i Misjonsalliansens prosjekt for å øke motstandsdyktigheten mot klimaendringer. Skoleledelsen fikk kurs og opplæring i naturkatastrofer og risikohåndtering. Siden den gang har både lærere og elever fått kunnskap om de klimaendringene vi står overfor. Elevene er også mer bevisst på resirkulering, gjenbruk, planting av trær for å beskytte omgivelsene og hvordan man kan omstille seg og beskytte seg selv i møte med klimaendringer.

Nå forstår vi bedre hvor vi står.

Rektor

Så kom koronaviruset. 2021 ble et vanskelig år for skolen på grunn av pandemien, men utfordringene stoppet dem ikke og all undervisning ble lagt om og gjennomført på nett. Både lærere og elever på Phu Tan skole ser nå fremover. – Da vi manglet utstyr for å gjennomføre undervisningen og planlegge aktiviteter på nett fikk vi støtte til TV, webkamera og høyttalere fra prosjektet, sier Liem som er rektor på skolen. – Denne støtten har ærlig talt gitt oss både styrke og motivasjon til å overvinne utfordringene, fortsetter hun.

Misjonsalliansen har sammen med sine partnere omstilt seg raskt til nye behov og gitt støtte til andre typer prosjekt enn vanlig under pandemien. Dette har også ført til at lærerne og ledelse ved skolen har lært mye nytt og relevant gjennom prosjektet det siste året. – Gjennom opplæringen på nett har vi innsett at vi har hatt mangel på kunnskap og vi har også funnet mangler i våre tidligere planer. Nå forstår vi bedre hvor vi står. Vi jobber med å forandre måten vi tenker på og gjør nå ting mer effektivt, sier Liem.

Til og med gjennom pandemien greide skolens ledelse å samle hele lokalsamfunnet, inkludert lokale myndigheter, skoleledelsen, lærere, elever og foreldre for å bidra til en gjennomtenkt og god sikkerhetsplan for skolen.

Voksne i klasserom
Hele lokalsamfunnet bidrar til å skape trygge skoler

- Jeg synes dette er så spesielt fordi hele lokalsamfunnet står sammen for å beskytte barna, forebygge klimaendringer og redusere risiko ved naturkatastrofer, og for kunnskap om likestilling og inkludering av barn med funksjonsnedsettelser i skolen. Faktisk så har prosjektet hjulpet oss veldig med å styrke lokalsamfunnets ansvar for å beskytte våre elever, våre barn – den kommende generasjon på vår lille øy, avslutter Liem.

Smilende kvinne stående innendørs i en skole
Rektor ved skolen, Nguyen Thi Thanh Liem

Historien om Phu Tan skole er skrevet og fortalt av Nguyen Thi Thanh Liem. Oversatt og tilpasset av Marita Strømsem, utsending for Misjonsalliansen til Vietnam.

Gi en gave