Solidaritetsklassen 2

Solidaritet som skaper handling

En av landets mest spennende og særegne ungdomsskoleklasser er også gode ambassadører for Misjonsalliansen.

Solidaritetsklassen på Bekkestua skole har vært en trofast partner for Misjonsalliansen gjennom mer enn ti år. Helt fra starten av samarbeidet har elevene fra Bekkestua støttet Misjonsalliansens arbeid i Ecuador, og hatt spesielt fokus på inkluderende utdanning og fritidsaktiviteter for barna i slumområdene i Guayaquil.

Klassen har vært med å finansiere skolebygg og andre viktige prosjekter, og flere generasjoner ungdomsskolekull har blitt kjent med Misjonsalliansens arbeid. Elevene har også selv fått besøke Ecuador og sett arbeidet med egne øyne.

– Det er stor stas for meg å endelig få komme på besøk til Solidaritetsklassen. Misjonsalliansen og klassen på Bekkestua har hatt et nært og godt samarbeid i mange år. Det er vi i Misjonsalliansen veldig takknemlige for, sier Magne Sturød.

Gjennom panting av flasker, dugnader og ulike arrangementer har klassen også blitt godt kjent i lokalsamfunnet sitt. Deres samarbeid med bedrifter, beslutningstakere og andre lokale aktører har skapt et stort engasjement for en bedre hverdag for menneskene i Ecuador.

Slumområde i Guayaquil, Ecuador
Det er tydelig at denne særegne ungdomsskoleklassen på Bekkestua gir ungdommene mye viktig kunnskap om bistand og internasjonale spørsmål.

Magne Sturød

Lokalsamfunnet i Bærum har gjennom årene fått høre mye om det gode arbeidet Misjonsalliansen gjør, og skolen ser hvert år et stort engasjement hos foresatte og andre på Bekkestua. Koronarestriksjoner har imidlertid gjort det vanskelig for Misjonsalliansen å besøke skolen.

– Det er to år siden vi besøkte skolen sist. Elevene som da gikk i åttende klasse går nå det siste året på ungdomsskolen og er klare for nok et år med kreativt engasjement. Skoleåret avsluttes med en reise til Ecuador, og elevene gleder seg veldig til å besøke prosjektene de har jobbet for de siste tre årene, forteller Magne.

Under besøket hos Solidaritetsklassen fikk Malene Jerpstad og Magne Sturød fra Misjonsalliansen tid til gode samtaler med elevene. De fortalte om prosjektene, og elevene fikk også innblikk i de utfordringer som kan følge med det å jobbe med bistandsprosjekter i sårbare land.

– Vi fikk gode spørsmål fra både elever og lærere, og det er tydelig at denne særegne ungdomsskoleklassen på Bekkestua gir ungdommene mye viktig kunnskap om bistand og internasjonale spørsmål. Det skaper stort engasjement, og det gleder oss, sier Sturød, som er veldig imponert det klassen har bidratt med gjennom disse årene.

– Jeg vil bare få uttrykke en stor takk til Solidaritetsklassen for bidraget til vennskapsbyen Guayaquil. Vi er stolte over å få samarbeide med dem. Slike partnere er viktige for oss, og vi innleder gjerne liknende samarbeid med andre skoler, avslutter Magne Sturød.

Malene Jerpstad i dialog med Solidaritetsklassen
Gi en gave