Diaconia MDI

Som et mirakel

– Jeg har vært kunde hos Diaconia i nærmere tre år, og det har vært livsforvandlende år for meg.

Mikrofinansinstitusjoner drives på litt andre måter enn annen ordinær bankdrift, og diakonale mikrofinansinstitusjoner skiller seg enda mer ut. AMAS er med og drifter fire slike mikrofinansbanker, blant dem Diaconia MDI i Liberia. For disse bankene er diakoni mer enn honnørord til bruk i festtaler. Det er Andrew Banda Kamara et godt eksempel på.

– Jeg har vært kunde hos Diaconia i nærmere tre år, og det har vært livsforvandlende år for meg. Det begynte med et lån for å kjøpe to trehjuls varesykler og annet redskap til bruk for innsamling av søppel og søppelhåndtering. Det har vært en vellykket investering, forteller Andrew.

Den lille bedriften hans gikk svært dårlig og var i ferd med å gå under. Å ta opp et banklån for å investere var et siste forsøk på å snu utviklingen, og Andrew så umiddelbart resultater av snuoperasjonen. – Varesyklene gjorde det mulig å få nye kunder, og jeg begynte å tjene penger. Det endret situasjonen for meg og familien min, og jeg ville gi noe tilbake og etterlate meg en arv som kunne få betydning for mange flere mennesker og framtidige generasjoner, sier han.

Andrew Kamara forteller at han på eiendommen han eier holder på med å bygge en skole og fritidsordning med 16 klasserom. Ikke nok med det, han er allerede i gang med dette skoletilbudet til barna. – Fram til skolen blir ferdig, stiller vi hjemmet vårt til disposisjon, og 50 barn i førskolealder får undervisning hos oss.

Andrew Banda Kamara jobber i to forskjellige områder av Monrovia, blant annet i Sinkor, hvor mange av bistandsorganisasjonene har sine kontorer. – Her driver vi med avfallshåndtering og bidrar til trygge og rene miljøer, noe som lokale myndigheter setter stor pris. Skolen vi bygger Iigger i en annen bydel, og her får barn i alderen 2-5 år ulike leke- og læringstilbud.

Andrew Kamara og familien vil være med og skape endring i Liberia, både når det gjelder renere og tryggere nabolag og framtid og håp for barna i dette lokalsamfunnet. – På denne måten kan vi sikre et godt tilbud for de minste barna som ikke er økonomisk belastende på foreldrene. Dette er for oss et lite mirakel. Bedriften min var i ferd med å kollapse, men fikk nytt liv og nye muligheter på grunn av Diaconia, avslutter han.

Gi en gave