Ecuador MG 9118

Sterke, men sårbare kvinner

En sterk machokultur skaper store utfordringer for hardtarbeidende kvinner i Ecuador.

Selv om stadig flere kvinner blir del av arbeidslivet, og slik bidrar til mindre fattigdom og bedre familieøkonomi så blir svært mange fortsatt utsatt for psykisk og fysisk vold.

– I fattige og utsatte bydeler i Guayaquil er det ofte kvinnene som bærer det økonomiske ansvaret for familiene. Ofte i en eller annen form lønnet arbeid, sier Malene Jerpstad. Hun jobber i markedsavdelingen i Misjonsalliansen, men om en måneds tid er hun, ektemannen Kjell Audun og sønnen David vår nye utsendingsfamilie i Ecuador. Malene skal da tilbake til landet hun delvis vokste opp i.

– Da familien min bodde i Ecuador ble jeg skjermet for mye av det mest brutale som skjedde i lokalsamfunnet, men som eldst i søskenflokken fikk jeg likevel mye med meg om situasjonen i prosjektene våre. Jeg brenner særlig for at kvinnene kan få ut potensialet sitt, sier hun og legger til: – Det er kvinnene eller mødrene som holder familien samlet. De hjelper barna sine og gjør ofte veldig mye for mannen sin. Selv er de som oftest uten beskyttelse.

Aura er en av kvinnene vi samarbeider med i Ecuador. Les hennes historie via lenken i bunnen av artikkelen.

Både menn og kvinner rammes av landets machokultur. Menn i Ecuador har generelt hverken tradisjon for eller arenaer der de de kan snakke om følelser og egen livssituasjon. De har også veldig sterke forventninger til hva det vil si å være mann, noe som er utfordrende å leve opp til. Kvinnene er i utgangspunktet flinkere til å snakke sammen for å dele liv og erfaringer. Men deler ofte ikke vonde opplevelser om vold i hjemmet på grunn av machokulturen der mannen skal bestemme på hjemmebane.

– I Misjonsalliansens prosjektområder legger vi til rette for grupper der kvinnene kan motivere og hjelpe hverandre. Det hjelper dem til å håndtere hverdagen på en bedre måte, sier Malene, som i utdannelsen i sosialt arbeid fokuserte på voldsutsatte kvinner i Norge.

– Forholdene i Norge og Ecuador er svært forskjellige. Her hjemme har vi sosiale sikkerhetsnett som fanger opp sårbare mennesker, og hjelpeapparatet tilbyr alternativer å velge mellom. I Ecuador er det ikke slik. Mange kvinner blir traumatiserte og skadet av vold i hjemmet, og de ser ingen umiddelbar løsning.

Om få uker er Kjell Audun og Malene på plass i Guayaquil som Misjonsalliansens utsendinger, og de gleder seg.

– Det tar tid å endre machokulturen i landet, men vi kan så noen frø og gi noen familier en sjanse. Vi kan skape rom for de gode og viktige samtalene kvinner imellom, og vi kan gi dem opplæring og mulighet til inntektsskapende virksomhet. Det gir ringvirkninger, sier Malene Jerpstad.

Gi en gave