Helsestasjon 6

Stort behov for styrket helsesenter

Helsesektoren i Nepal er blitt hardt rammet av Covid-19. I tillegg til deres vanlige oppgaver så har det allerede dårlige helseapparatet fått nye og krevende oppgaver som følge av pandemien.

Misjonsalliansen har flere prosjekter vest i Nepal. De ansatte hos vår lokale partner er tilbake i landsbyene og opplever et stort behov for utvikling av helsetilbudet. Midler er blitt omdisponert på grunn av pandemien, og den siste tiden har det blitt gitt mer støtte til medisinsk utstyr enn budsjettert.

­– Lokale myndigheter bruker mye penger og ressurser på arbeid knyttet til Covid-19. Det går ut over støtten til lokale helsesenter. Derfor er det viktig at vi går inn og støtter spesielt helsearbeidet i denne tiden, forteller utenlandssjef i Misjonsalliansen, Hanne Holmberg Chaves.

Det daglige livet er så smått i gang i landsbyene i Nepal. Etter at landet ble stengt ned i vår, er de fleste tjenester som transport og handel i gang igjen. Skolene er fortsatt stengt. Den store utfordringen er at smittetallene fortsatt øker i landet. De høyeste tallene finner en i hovedstaden Kathmandu, men også i landsbyene er smitten et problem.

Situasjonen for innbyggerne vest i Nepal er svært krevende. I tillegg til smitte og dårlig helsetilbud er det vanskelig å skaffe seg inntekt. Innbyggerne bor tett på grensen til India, og normalt vil mange reise ut for å være sesongarbeidere. På grunn av pandemien er grensen stengt, og mange ungdommer er nå arbeidsløse.

– I tillegg til økt innsats innen helse så går vi nå i gang med prosjekter som kan skape arbeid og inntekt. Dette gjør vi gjennom yrkesopplæring og bedriftsutvikling og støtte til grupper som går sammen for å skape arbeid, forteller Holmberg Chaves.

Jordmor Mingma Lama har nylig tatt imot ei jente på 3500 g. Covid-19 har gått ut over kapasiteten til lokale helsesenter, og Misjonsalliansen har gått inn med ekstra støtte til helsevesenet dette året.

Utenlandssjef Hanne Holmberg Chavez var en uke på prosjektbesøk og så de store utfordringene helsevesenet i Nepal har.

Immigranter blir testet når de kommer inn i landet. Grensen ut er stengt, og det betyr høy arbeidsledighet.

Gi en gave