Utmerkelse Vietnam

Utmerkelse til Misjonsalliansen

Misjonsalliansen er blitt tildelt den offisielle utmerkelsen Anerkjennelse av betydelig bidrag til fattigdomsreduksjon og bærekraftig utvikling i Vietnam.

Utdelingen foretas av PACCOM, det nasjonale organet som koordinerer internasjonale organisasjoner som jobber i Vietnam. Dette er første gang Misjonsalliansen i Vietnam mottar denne prisen.

I utdelingen trekkes det frem arbeidet Misjonsalliansen gjør for å hjelpe barn med funksjonshemninger i skolen, mikrokreditt og arbeidet for å gjøre bønder og lokalsamfunn robuste mot klimaendringer.

«Dette er en stor oppmuntring for oss og våre lokale partnere. Slik nasjonal, offisiell anerkjennelse er spesielt viktig i Vietnam.»

Landdirektør i Vietnam, Jon Ragne Bolstad.

Noen ganger kan det være vanskelig å få tillatelse til å gå inn i nye geografiske områder, og da teller en slik anerkjennelse positivt.

Det finnes over 500 internasjonale organisasjoner i Vietnam. Denne utmerkelsen er et tegn på at vi gjør mye riktig for å stå frem som en dyktig aktør blant disse.

Misjonsalliansen har de siste årene jobbet systematisk for å bli mer synlige på nasjonalt nivå, og er blant annet blitt valgt inn i den nasjonale styringskomiteen for internasjonale organisasjoner.

Vi har også utviklet nettsider på både engelsk og vietnamesisk for å nå bredere ut lokalt. Den finner du på www.missionalliance.vn.

Gi en gave