Næringsutvikling 1

Vi gjør det igjen!

Misjonsalliansen tenker gjerne nytt. Nå vil vi invitere engasjerte mennesker til å investere penger i små lokale bedrifter i fattige lokalsamfunn. Vi satser på næringsutvikling.

Misjonsalliansen er som kjent 120 år i 2021. Etter nærmere 50 år kun i Kina begynte den diakonale misjonsorganisasjonen å ekspandere til stadig nye land. Etter hvert ble Misjonsalliansen kjent for å være innovative og modige, og som gjerne ville prøve ut nye prosjekter, metoder og programmer.

Misjonsalliansen var først ute med fadderordning i Norge. Det ble etablert et fadderprogram som skulle bety svært mye - både for mennesker og fattige lokalsamfunn ute i verden og for en forutsigbar og trygg inntektskilde hjemme i markedsarbeidet. Senere ble Misjonsalliansen en foregangsorganisasjon innenfor mikrofinans og for etablering av lokale banker for fattige mennesker uten et tilpasset og verdig banktilbud. De fire svært ulike bankene har klart å møte behovene til marginaliserte mennesker i vidt forskjellige land på tre kontinenter.

Nå gjør vi det igjen!

MABD (Mission Alliance Business Development) er et nytt initiativ som handler om å bistå små og mellomstore bedrifter i å videreutvikle seg, vokse og tjene bedre og på den måten ansette flere folk. Kort og godt: Vi vil forandre folks hverdag ved å skape lokale arbeidsplasser. Ja, det er krevende. Men ved å trene og lære opp lokale entreprenører, ved å gi dem et godt faglig nettverk og ikke minst gi dem tilgang til kapital, skal vi skape en næringsutvikling som gir ringvirkninger.

Vi ser ofte det samme i mange fattige land: Det finnes på den ene siden en majoritet av fattige mennesker som lever av sin lille hageflekk, åker eller på grunn av en liten fiskebåt. Og så vil vi finne en svært liten og meget rik minoritet. Men hva mangler? Jo, the missing middle. Vi ser i mange fattige land et fravær av små og mellomstore bedrifter.

Vi ser i mange fattige land et fravær av små og mellomstore bedrifter.

Disse små bedriftene er den økonomiske ryggraden i praktisk talt enhver økonomi i verden. Små og mellomstore bedrifter representerer mer enn 95 % av de registrerte selskapene over hele verden, står for mer enn 50% av jobbene og bidrar med mer enn 35 % av bruttonasjonalproduktet (BNP) i mange markeder. Det er de små bedriftene som skaper de fleste nye jobbene. De fremmer også innovasjon, og de hjelper til med å levere varer og tjenester og er viktige for å integrere kvinner og ungdom i arbeidslivet.

Misjonsalliansen etablerer nå et nettverk av investorer der vi samler engasjerte mennesker som vil være med å endre sårbare lokalsamfunn ved riktige finansielle virkemidler. Vi skal organisere besøk til land der MABD opererer slik at vi sammen kan vurdere potensialene. Vi inviterer til direkte investeringer i enkeltselskaper, - i første omgang i Kambodsja.

Vi inviterer nå til et kompetanse- og investeringsnettverk, og til et møtested og en kommunikasjonsarena for mennesker som vil bruke tilgjengelig kapital til å skape nye arbeidsplasser i fattige land.

Gi en gave