Channta 1 liten

Vil fortsatt kjempe mot trafficking

Channtha Nhanh har i mange år jobbet tett sammen med jenter som har vært utsatt for trafficking i Kambodsja. Hun mener utdanning vil være redningen for svært mange.

Channtha er et av de nyeste tilskuddene på landkontoret til Misjonsalliansen i Kambodsja. Hun brenner for mulighetene utdannelse kan gi den oppvoksende generasjon og mener det er en av nøklene til utvikling i hjemlandet.

I flere år jobbet hun direkte med jenter som hadde blitt utsatt for trafficking. Hun opplevde at det var svært krevende å hjelpe jenter som allerede var kommet i en slik vanskelig situasjon. - Jeg har sett behovet for å hjelpe disse jentene så tidlig som mulig. En av de viktigste tiltakene vi kan gjøre er å gi jenter en god utdannelse, forteller hun.

Undervisning

Bønder og fattige
Channtha er en av fem søsken og eneste jenta i flokken. Hun vokste opp på landsbygda i en av provinsene sør i Kambodsja, Takeo. Foreldrene hennes var bønder og familien var fattig. Tre av brødrene hennes tilbragte store dele av sin barndom i buddhisttempelet der de fikk mat og noe undervisning. Familien hadde ikke råd til å sende dem på skole.

Moren til Channtha var en del syk, og som eneste jente fikk Channtha mye ansvar fra tidlig alder både hjemme i huset og ute på markene. Som 8 åring skaffet moren henne et ID-kort som gjorde at hun kunne jobbe på en av tekstilfabrikkene hvis det skulle bli nødvendig. - Flere ganger hadde jeg lyst til å slutte på skolen. Det ble for mye med både skole og ansvaret hjemme. Skoleveien var lang og krevende, sier hun.

Men hun så at de jentene som sluttet på skolen, endte opp som fabrikkarbeidere og livet deres ble ikke bedre. Channtha visste at hennes mulighet til å forbedre livsvilkårene sine, var utdannelse. I feriene arbeidet hun ved den lokale restauranten for å tjene penger til bøker og skolemateriell. Derfor fikk hun heldigvis aldri bruk for ID-kortet til tekstilfabrikken.

Ble kristen
Channtha fullførte grunnskolen. Hun fikk stipend for gode resultater og flyttet til Phnom Penh for å begynne på universitetet. Her startet hun å studere sosiologi. I tre år bodde hun på et hybelhus som ble drevet av kristne misjonærer. Channtha ble en del av en huskirke og ble kristen. - Jeg fikk oppleve Jesu kjærlighet, og den har jeg lyst til å dele videre. Diakonien ligger mitt hjerte nært. Nå har min mann og jeg en huskirke for venner og naboer, sier hun.

I seks år arbeidet Channtha for Chab Dai, en organisasjon som arbeider for å avskaffe alle former for trafficking. Hun møtte mange med sterke historier. Channtha likte arbeidet sitt, men det ble mer og mer klart for henne at hun ønsket å arbeide med forebygging. Hennes egne erfaringer bidro også til at hun ønsket å arbeide med verdier, systemer og utdannelse.

Økonomiske vanskeligheter øker sjansen for at mennesker kan bli utnyttet. Jenter blir lett utsatte ofre for trafficking.

Channtha

Channtha er bekymret for hvordan Korona og situasjonen verden står i vil påvirke også dette. Barn og unge tilbringer mye tid hjemme på skjerm og på internett. Dette gjør dem utsatte for overgrep på nettet. Online trafficking er et økende problem i Kambodsja. - Økonomiske vanskeligheter øker sjansen for at mennesker kan bli utnyttet. Mange vil måtte flytte på seg for å prøve å finne jobb. Vi vet at mennesker i slike overganger er særlig utsatte for å bli offer for en slik industri, sier hun.

Utdanning er en av grunnpilarene i samfunnet og svært viktig for å utruste de kommende generasjoner. Channtha er ikke bare opptatt av den formelle utdannelsen, men også den uformelle kunnskapen, verdier og livsmestring. Hun ønsker å gi barn og unge håp og en retning i livet og at arbeidet Misjonsalliansen og deres partnere gjør, er med å bygge en positiv karakter hos de unge og utruste dem for livet. Hun mener også at det er viktig å få foreldrene med på laget og at de er en svært viktig gruppe å jobbe inn mot.

Channtha har selv erfart hvordan utdanning fikk betydning for hennes liv. - Utdanning er svært viktig i kampen mot urettferdighet. Gode lærere, bra undervisning og oppfølging av både elever og foreldre vil gi den neste generasjon en god ballast. Da vil de også være mindre sårbare stilt overfor en industri som bare ønsker å utnytte dem, forteller Channta Nhanh.

Gi en gave