Misjonsalliansen søker innholdsprodusent

Ønsker du en jobb der din formidlingsevne kan utgjøre en forskjell?

Vi søker en dyktig formidler til vår kommunikasjonsavdeling. Hos oss vil du få bidra til å løfte frem verdien av å omsette kristen tro til praktisk handling til det beste for våre medmennesker. Dine historier fra arbeidet til Misjonsalliansen skal trekke støttespillerne våre tett på arbeidet og løfte frem resultatene vi sammen oppnår i kampen mot urettferdighet.

Siden 1901 har Misjonsalliansen fulgt Jesus sin oppfordring om å omsette tro til handling. Vi er et bredt nettverk av grupper og enkeltpersoner som sammen bekjemper fattigdom i små og store lokalsamfunn i ti ulike land. Sammen gjør vi verden mer rettferdig.

ANSVAR OG ARBEIDSOPPGAVER:

 • Skape engasjerende innhold til Misjonsalliansens magasin
 • Bidra i utformingen av innovative informasjonsprodukter rettet mot eksisterende og nye givere
 • Hente inn og skape innhold til sosiale medier, primært Facebook og Instagram
 • Kontinuerlig oppdatere og publisere nytt innhold på nettside

KVALIFIKASJONER:

 • Relevant høyere utdanning
 • Meget god skriftlig formidlingsevne og dokumenterte evner til å fortelle historier fra virkeligheten som treffer utvalgte målgrupper
 • Et godt blikk for innhenting og bruk av bilder
 • Dokumenterte evner innen fotografi er en fordel, det er også erfaring med lyd-, bilde- og/eller videoredigering
 • Kunnskap om utfordringer og muligheter innen bistandsarbeid
 • Kjennskap til markeds- og innsamlingsarbeid
 • Gode engelskkunnskaper. Gjerne også spansk.

PERSONLIGE EGENSKAPER:

 • Selvstendig og initiativrik
 • Forståelse av og engasjement for Misjonsalliansens formål og mål
 • Dokumentert evne til å tilegne seg ny kunnskap og ta den i bruk
 • At du arbeider målbevisst og planmessig
 • Gode samarbeidsegenskaper

VI TILBYR:

 • En sentral rolle som historieformidler på vegne av en diakonal misjonsorganisasjon med lang tradisjon og vekstambisjoner
 • Selvstendige, utfordrende og viktige arbeidsoppgaver
 • Lønn og pensjon etter Misjonsalliansens ordninger

Noe reisevirksomhet må påregnes til land hvor Misjonsalliansen har arbeid. Arbeidssted er ved vårt hovedkontor i Oslo sentrum, i tillegg til muligheter for avtale om delvis hjemmekontor. Personen som ansettes må kunne arbeide aktivt for Misjonsalliansens kristne verdigrunnlag.

Vis din interesse for stillingen ved å registrere din CV og søknad snarest. Attester og vitnemål vedlegges søknad. Alle henvendelser behandles konfidensielt – også overfor oppdragsgiver i innledende fase dersom det er ønskelig.

Tiltredelse: Januar/februar 2022

Spørsmål om stillingen kan rettes til kommunikasjonssjef Andreas Løland på 40829305 eller andreas.loland@misjonsalliansen.no.

Søknad sendes til stabssjef Birgitte Nyborg på birgitte.nyborg@misjonsalliansen.no.

Søk også gjerne via Finn-annonsen vår dersom du ønsker det.

Søknadsfrist: Snarest mulig. Søknader behandles fortløpende.

Gi en gave