Misjonsalliansens strategi

2020-2024

Misjonsalliansen tar del i den globale agendaen som kommer til ut- trykk gjennom bærekraftsmålene. Vi vil bruke vår posisjon og våre ressurser aktivt for å bidra til å nå disse målene. Først og fremst bidrar alt Misjonsalliansens arbeid til å nå bærekraftsmål nr. 1 som handler om å gjøre slutt på alle former for fattigdom og å skape et bærekraftig og inkluderende samfunn innen år 2030.

Her kan du laste ned strategien

Gi en gave