Mobilisering for rettferdighet

Sammen skal vi fremelske verdighet i en urettferdig verden. En del av den jobben er å fremme rettferdighet og bekjempe urettferdighet.

Gutt ved bord som smiler

Gjennom arbeidet vårt og måten vi kommuniserer på skal vi stå sammen med deg som vil være vår alliert i å bekjempe fattigdom, fremme rettferdighet og dele tro, her hjemme i Norge og i andre land.

Det betyr at vi jevnlig skal tilby våre allierte ny kunnskap og en mulig retning for sitt engasjement for en bedre verden, både i ord og handling.

Innsats for rettferdighet betyr at vi som allianse:

  • ...forplikter oss på gode handlinger og på en bærekraftig livsstil

  • …skal være en ledende stemme i offentligheten innenfor de temaene vi er gode på og vi skal bidra til å sette aktuelle saker på dagsorden

  • …arbeider for en bred økumenisk bevegelse for rettferdighet, der vi hjelper og mobiliserer medmennesker til å drive politisk innflytelse

  • …forstår hva som skjer samfunnet – og oppdager hvordan våre liv i Norge er knyttet sammen med livene til menneskene i prosjektområdene våre

  • …tar ansvar og kommer med ideer til et klimavennlig og bærekraftig forbruk.

  • …bygger sterke nettverk av organisasjoner, skoler og enkeltpersoner for rettferdighet i landet vårt

  • …oppmuntrer mennesker og grupper til å be for Misjonsalliansen og våre allierte
Gi en gave