Mobilisering for rettferdighet

Sammen skal vi fremelske verdighet i en urettferdig verden. En del av den jobben er å fremme rettferdighet og bekjempe urettferdighet.

Gutt ved bord som smiler

Gjennom arbeidet vårt og måten vi kommuniserer på skal vi stå sammen med deg som vil være vår alliert i å bekjempe fattigdom, fremme rettferdighet og dele tro, her hjemme i Norge og i andre land.

Mobilisering for rettferdighet innebærer at Misjonsalliansen:

  • …skal være en ledende stemme i offentligheten innenfor de temaene vi er gode på og vi skal bidra til å sette aktuelle saker på dagsorden
  • …arbeider for en bred økumenisk bevegelse for rettferdighet, der vi hjelper og mobiliserer medmennesker til å drive politisk innflytelse
  • …forstår hva som skjer samfunnet – og oppdager hvordan våre liv i Norge er knyttet sammen med livene til menneskene i prosjektområdene våre
  • …bygger sterke nettverk av organisasjoner, skoler og enkeltpersoner for rettferdighet
  • …oppmuntrer mennesker og grupper til å be for arbeidet og våre allierte
Gi en gave