Når skolen er stengt

– har nødskole vært redningen for mange barn i Ecuador.

Madelin er et av barna som har opplevd at skolen har vært stengt i snart to år. Hun har gått glipp av mye viktig læring og nye erfaringer på vei mot et voksenliv med et krevende utgangspunkt i den fattige delen av Guayaquil – et område med mye kriminalitet og få muligheter.

Madelin hjemme på kjøkken med mor

Dagene har vært lange i det lille huset. Tiden har vært fylt av husarbeid og pass av småsøsken. Heldigvis for Madelin er hun et av de barna som har fått en sjanse til undervisning – selv om skolen er stengt.

Tidlig i pandemien fikk Misjonsalliansen bekymringsmeldinger om disse utsatte barna, barn som bare ventet på en sjanse til å kunne lære i trygge omgivelser. Vi startet derfor prosjekter med lokale kirker i området. Samarbeid der kirkerom blir forvandlet til klasserom – rom der barn som Madelin får muligheten til undervisning med kompetente lærere og leksehjelp fra frivillige i kirka.

Madlin utenfor nødskolen og tomt klasserom

Tilbudet slo an og var populært. Nødskolene har ikke bare sikret barn som Madelin viktig undervisning, den har også gitt barna muligheten til å leke med andre barn. Gjennom nødskolene får barn rett og slett lov til å være barn.

Misjonsalliansens nødskoler i Ecuador er mulig på grunn av givere i Norge. Din gave kan forvandle liv.

For 145 kr kan du gi ett barn nødskole i en hel måned. Er du med?

Gi en gave