Ressursside: Sammen som kirke i hele verden

Misjonsalliansen som innsamlings- og informasjonaksjon

På denne siden har Misjonsalliansen samlet informasjon og materiell som kan brukes av menigheter og enkeltpersoner under aksjonen Sammen som kirke i hele verden etter initiativ fra Agder og Telemark bispedømme.

Les mer om aksjonen her: https://kirken.no/AGDSammen

Misjonsalliansen samarbeider med lokale kirker og menigheter rundt om i hele verden. Vi har et stort nettverk som når ut til de fattigste av de fattige og som er til stede med diakonalt arbeid under koronakrisen.

I filmene under vil du få høre hvordan mennesker rundt om i verden har blitt berørt av koronakrisen, hva Misjonsalliansen gjør for å hjelpe de som trenger det mest og du vil møte noen av de lokale heltene fra lokale kirker og nettverk som forteller med egne ord hva som skjer i deres nærområde.

Informasjon fra Misjonsalliansen sitt arbeid i samarbeid med kirker i Brasil.

Informasjon fra Misjonsalliansen sitt arbeid i samarbeid med kirker i Ecuador.

En bønn til bruk i forbindelse med kollekt og ofring:

Allmektige gode Gud, himmelens og jordens skaper, vi ber deg se i nåde til jordens fattigste som rammes så hardt av katastrofer, pandemier og urettferdighet. Barmhjertige Gud, lær oss å se med dine øyne på våre brødre og søstre som lider. Herre hjelp oss å gjøre det vi kan mens det enda er tid. Velsign Misjonsalliansens arbeid og alle samarbeidspartnere, og la oss sammen vise verden Jesus Kristus og ditt sanne rike som Han viste oss. La det en gang bli «På jorda som i himmelen», men la oss se kjærlighetens gjerninger forvandle menneskers liv allerede nå.

En bønn for en pandemi

Hva kan dere som menighet gjøre?

  • Fortell på facebook at dere er med på aksjonen Sammen som kirke i hele verden og oppfordre menigheten, venner og bekjente om å bli med på aksjonen gjennom å gi gaver og dele Facebook-innleggene
  • Del filmene på deres Facebook sider og oppfordre til å gi
  • Spill en film under gudstjenestene i forbindelse med kollekt. Hver film varer kun i litt over ett minutt
  • Opprett en innsamlingsaksjon for menigheten på Facebook som dere oppfordrer menigheten til å støtte opp under. Sett gjerne et konkret mål på hvor mye deres menighet ønsker å samle inn. Her er det også rom for kreativitet og morsomme ideer fra ulike grupper i menigheten for å gjøre innsamlingen gøy og motivere folk til å gi.
Gi en gave