Misjonsalliansen i Sierra Leone

Misjonsalliansen startet opp arbeid i Sierra Leone i 2017 og samarbeider med lokale partnere i området. Prosjektene følges opp av utsendingene stasjonert i nabolandet Liberia. Arbeidet fokuserer på skole og utdanning, rent vann, hygiene og helsetjenester.

Sierra Leone ligger ved Atlanterhavskysten og har en lang kystlinje med mange laguner, sumper og brede elvemunninger. Størstedelen av befolkningen bor i og omkring hovedstaden, Freetown. Landet har mange naturressurser som kunne gjort landet til et av Afrikas rikeste. Dessverre blir ikke disse utnyttet til det beste for folket.

Sierra Leone har vært gjennom en lang borgerkrig, og i løpet av de elleve årene krigen herjet ble landet hardt rammet. De store sosiale konsekvensene har vært mange. Mange viktige bygninger som skoler, helsestasjoner og sykehus ble brent ned, og mange mennesker var tvunget til å finne seg et nytt sted å bo. Ebolaepidemien i 2014 satte landet igjen tilbake, og Sierra Leone er nå et av verdens fattigste og minst utviklede land.

De mange naturressursene kunne gjort landet til et av Afrikas rikeste, men jevnlige konflikter, mye korrupsjon, dårlig politisk styring og mange syndommer har ødelagt så mye at mer enn 50 % av befolkningen lever i absolutt fattigdom.

Sierra Leone

Areal: 7 719 729 km2
Hovedstad: Freetown
Befolkning: Ca. 8 millioner
Offisielt språk: Engelsk
Statsform: Republikk
Religion: Kristne 20 %, muslimer 79 %, andre 1 %
Misjonsalliansen har vært i landet siden 2017

Slik bygger vi trygge lokalsamfunn i Sierra Leone:
Misjonsalliansen støtter prosjekter med fokus på skole og utdanning, helse, vann, sanitær og hygienespørsmål (WASH).

Skole og utdanning

Borgerkrig og ebolaepidemi har gjort livet vanskelig for befolkning i Sierra Leone. Ikke minst har det gått ut over utdanningssektoren.

Selv om Sierra Leone har den eldste utdanningsinstitusjonen for høyere utdanning i hele Afrika og har 6-årig barneskole fra barna er seks år, har bare et mindretall tilgang til skole av god kvalitet. Klasserommene er overfylte og mange lærere mangler lærerutdannelse. Det er stor andel arbeidsledige blant ungdommer, og jenter spesielt har svært begrensede muligheter for å skaffe seg utdanning og verdig inntekt.

Mange barn må gå langt for å komme til en skole og derfor bygger Misjonsalliansen klasserom og skoler i Sierra Leone slik at barn kan få tilgang til utdanning. Vi bidrar med utdanningsmateriell og lærerne får bedre utdanning og opplæring for å kunne gi bedre undervisning til elevene.

Jenter har flere barrierer mot å komme seg på skolen enn gutter når det gjelder å få lov av foreldrene. Mangelen på toaletter og vann på skolen kan også gjøre det vanskeligere for jenter å fullføre utdanningen sin. Derfor bidrar også Misjonsalliansen med rent vann og toaletter på skoler og gir informasjon om menstruasjonen slik at jenter har større mulighet for å få utdanning.

Helse og WASH

WASH-prosjekter handler om rent vann, sanitær og hygiene. Dette er viktig satsingsområde i både Sierra Leone og Liberia. I Sierra Leone har store deler av befolkningen ikke tilgang til trygt drikkevann. Vannet som mennesker har tilgang til i landsbyene kommer hovedsakelig fra bekker, sumper og ubeskyttede brønner.

I tørkeperioden tørker også mange av disse vannkildene ut og spesielt kvinner og jenter må bruke lang tid på å hente vann. Det går blant annet ut over jenters mulighet til å gå på skolen. Når det er vanskelig å få tilgang på vann og det vannet som finnes er skittent bidrar det til dårlig hygiene og sykdommer som overføres gjennom vann som for eksempel diare. Det kan være livsfarlig spesielt for små barn under 5 år.

Mangel på toaletter bidrar også til urent vann og sykdommer, og i tillegg er jenter og kvinner mer utsatt for overgrep når de må gå på toalettet i skogen.

Derfor bygger Misjonsalliansen brønner og latriner i landsbyer og tilknyttet skoler, og vi gir opplæring i hygiene, håndvask og helse. For å sikre rent vann og bedre hygiene i en landsby må hele landsbyen stå sammen. Derfor blir det nedsatt en lokal vannkomite som har ansvar for vedlikehold av brønnen og at hygienerutinene følges. Folk i landsbyen må selv bidra til bygging av brønnen og få opplæring i hvordan familiene kan bygge sitt eget toalett.

Les mer under Samfunnsutvikling.

Kontakt oss om Sierra Leone

Våre medarbeidere:

Karen og Julian
Landdirektør og prosjektleder
E-post: admin@malib.no

Trine Grønborg Christensen
Regionleder
E-post: tgc@misjonsalliansen.no

Gi en gave