Misjonsalliansen i Sierra Leone

Sierra Leone ligger ved Atlanterhavskysten og har en lang kystlinje med mange laguner, sumper og brede elvemunninger - og er ulikt resten av Vest-Afrika et fjellrikt land. Sierra Leone, som fikk navnet "Løvefjellet" av den portugisiske oppdageren Pedro de Sintra i 1462, har grenser til Guinea i nord og øst og Liberia i sør. Sierra Leone har mange naturressurser som kunne gjort landet til et av Afrikas rikeste, men landet klarer ikke å utnytte disse. Det er mange grunner til at økonomien i Sierra Leone er så svak.

Det som har skadet økonomien i Sierra Leone aller mest er borgerkrigen. Sierra Leone har i likhet med nabolandet Liberia vært gjennom en lang borgerkrig, og i løpet av de elleve årene krigen herjet ble landet hardt rammet. De store sosiale konsekvensene har vært mange. Mange viktige bygninger som skoler, helsestasjoner og sykehus ble brent ned, og mange mennesker var tvunget til å finne seg et nytt sted å bo. Ebolaepidemien i 2014 satte landet igjen tilbake, og Sierra Leone er nå et av verdens fattigste og minst utviklede land.

De mange naturressursene kunne gjort landet til et av Afrikas rikeste, men konflikter, uroligheter og Ebola har ødelagt så mye. Mer enn 50 % av befolkningen lever i absolutt fattigdom.

Størstedelen av befolkningen bor i og omkring hovedstaden, Freetown. Temne utgjør cirka 35 prosent av befolkningen, Mende 31 prosent, Limba åtte prosent og Kono fem prosent av befolkningen. Det er også flere mindre folkegrupper.

Misjonsalliansen startet opp arbeid i Sierra Leone i 2017 og har samarbeid med Metodistkirken og EFSL (Evangelical Fellowship of Sierra Leone - efsl.evang.org/). Landkontoret i Liberia har ansvaret for oppfølgingen av prosjektene. Misjonsalliansen støtter prosjekter innenfor områder som skole og utdanning, WASH, helse og rent vann.

Sierra Leone

Areal: 7 719 729 km2
Hovedstad: Freetown
Befolkning: 7 719 729
Offisielt språk: Engelsk
Statsform: Republikk
Religion: Kristne 20 %, muslimer 79 %, andre 1 %
Misjonsalliansen har vært i landet siden 2017

Samfunnsutvikling i Sierra Leone
Misjonsalliansen støtter prosjekter innenfor områder som skole og utdanning, helse og vann, sanitær og hygiene (WASH).

Skole og utdanning

Borgerkrig og ebolaepidemi har gjort livet vanskelig for befolkning i Sierra Leone. Ikke minst har det gått ut over utdanningssektoren.

Selv om Sierra Leone har den eldste utdanningsinstitusjonen for høyere utdanning i hele Afrika og har 6-årig barneskole fra barna er seks år, har bare et mindretall tilgang til skole av god kvalitet. Klasserommene er overfylte og mange lærere mangler lærerutdannelse. Det er stor andel arbeidsledige blant ungdommer, og jenter spesielt har svært begrensede muligheter for å skaffe seg utdanning og verdig inntekt.

Mange barn må gå langt for å komme til en skole og derfor bygger Misjonsalliansen klasserom og skoler i Sierra Leone slik at barn kan få tilgang til utdanning. Vi bidrar med utdanningsmateriell og lærerne får bedre utdanning og opplæring for å kunne gi bedre undervisning til elevene. Jenter har flere barrierer mot å komme seg på skolen enn gutter når det gjelder å få lov av foreldrene. Mangelen på toaletter og vann på skolen kan også gjøre det vanskeligere for jenter å fullføre utdanningen sin. Derfor bidrar også Misjonsalliansen med rent vann og toaletter på skoler og gir informasjon om menstruasjonen slik at jenter har større mulighet for å få utdanning.

Helse og WASH

WASH-prosjekter handler om rent vann, sanitær og hygiene. Dette er viktig satsingsområde i både Sierra Leone og Liberia. I Sierra Leone har bare ca. 61% tilgang til rent vann. Vannet som mennesker har tilgang til i landsbyene kommer hovedsakelig fra bekker, sumper og ubeskyttede brønner. I tørkeperioden tørker også mange av disse vannkildene ut og spesielt kvinner og jenter må bruke lang tid på å hente vann. Det går blant annet ut over jenters mulighet til å gå på skolen. Når det er vanskelig å få tilgang på vann og det vannet som finnes er skittent bidrar det til dårlig hygiene og sykdommer som overføres gjennom vann som for eksempel diare. Det kan være livsfarlig spesielt for små barn under 5 år. Mangel på toaletter bidrar også til urent vann og sykdommer, og i tillegg er jenter og kvinner mer utsatt for overgrep når de må gå på toalettet i skogen. Derfor bygger Misjonsalliansen i Sierra Leone brønner og latriner i landsbyer og tilknyttet skoler, og vi gir opplæring i hygiene, håndvask og helse. For å sikre rent vann og bedre hygiene i en landsby må hele landsbyen stå sammen. Derfor blir det nedsatt en lokal vannkomite som har ansvar for vedlikehold av brønnen og at hygienerutinene følges. Folk i landsbyen må selv bidra til bygging av brønnen og få opplæring i hvordan familiene kan bygge sitt eget toalett.

Les mer under Samfunnsutvikling.

Hold deg oppdatert

Våre utsendinger i Sierra Leone og i Liberia:

Navn: Karen
Landdirektør
E-post: admin@malib.no

Julian
Prosjektleder
E-post: admin@malib.no

Trine Grønborg Christensen
Fag- og landansvarlig ved kontoret i Norge
E-post: tgc@misjonsalliansen.no

Gi en gave