Er du den perfekte vikaren mens markedssjefen er i foreldrepermisjon?

Markedsarbeid på skjærgårds

Som fungerende markedssjef vil du ha ansvaret for Misjonsalliansens markeds- og innsamlingsarbeid. Du vil lede en avdeling med 11 ansatte fordelt på 9,4 årsverk. Avdelingen forvalter en database på ca. 23.000 støttespillere i Norge, med 11 000 faste givere i tillegg til samarbeidsavtaler med organisasjoner, kirker, skoler og andre grupper.

Vi ser etter en trygg og engasjert markedssjef som leder med stødig kurs. Du evner å få teamet med deg, og skaper trivsel på arbeidsplassen med sikte på gode resultater og måloppnåelse. Du ser helheten og lar ansatte ta eierskap til sine arbeidsoppgaver og ansvarsområder.

Varighet: november 2023 - august 2024 (Kan tilpasses).


Du blir en del av ledergruppen og rapporterer til generalsekretær.

ANSVAR OG ARBEIDSOPPGAVER

 • budsjett- og resultatansvar for Misjonsalliansens innsamlingsarbeid
 • helhetlig ansvar for mål, aktiviteter og nøkkeltall i markedsarbeidet
 • ledelse og personalansvar for avdelingen
 • bygge nettverk av samarbeidspartnere som kan skape resultater sammen

KVALIFIKASJONER OG ØNSKET ERFARING

 • relevant høyere utdanning
 • ledererfaring
 • prosjektlederkompetanse vil være positivt
 • gode språkferdigheter i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig

ØNSKEDE PERSONLIGE EGENSKAPER

 • Som leder er du god på å sette retning, skape engasjement og få folk med deg. Du balanserer strategisk sans og analytiske evner med nysgjerrighet.
 • opptatt av resultater og kvalitet
 • lærevillig og opptatt av forbedring
 • en lagspiller som motiverer til samarbeid og samhandling på en positiv måte
 • motivert for Misjonsalliansens visjon, verdier og strategi

HVORFOR MISJONSALLIANSEN?

 • En sentral rolle i en bistandsorganisasjon med lang tradisjon og vekstambisjoner
 • Selvstendige, utfordrende og viktige arbeidsoppgaver
 • Arbeid med faglig dyktige og engasjerte kolleger og samarbeidspartnere


Stillingen har arbeidssted i Oslo. Det vil være mulig å avtale hjemmekontor en dag i uka. Den kan også involvere noe reisevirksomhet til våre samarbeidsland.

Misjonsalliansen driver langsiktig diakonalt utviklingsarbeid som forvandler og redder liv i 10 land. Vi styrker lokale samarbeidspartnere og utruster dem til selv å drive arbeidet videre – så vi kan bruke våre ressurser i stadig nye prosjekter. Vi jobber for å styrke lokalsamfunn og å skape verdier sammen med mennesker, lokalsamfunn, banker og bedrifter som fremmer anstendig arbeid og bærekraftig vekst.

Søk via finn-annonsen ved å trykke her.

Gi en gave