Utsendinger til FILIPPINENE og ECUADOR

På jakt etter en jobb med mening og spennende utfordringer?

Misjonsalliansen ansetter utsendinger til Filippinene og Ecuador i rollene som landdirektør på Filippinene og rådgiver i Ecuador. Utsendingene arbeider på Misjonsalliansens landkontor i Manila og Guayaquil. Landkontoret følger opp våre partnere og prosjekter innenfor lokalsamfunnsutvikling og arbeid og inntekt. I tillegg har landkontoret ansvaret for kommunikasjons- og informasjonsarbeid samt tilrettelegging for besøk. I Ecuador følger landkontoret opp norske volontører. Det er 4 lokalt ansatte på landkontoret på Filippinene og 10 i Ecuador.

På Filippinene er arbeidet finansiert av gaver og individuelle givere. Arbeidet i Ecuador er finansiert med støtte fra individuelle givere, gaver og Norad.

Ønskede kvalifikasjoner for alle stillinger

Noen av nøkkelkvalifikasjonene vi ser etter er:

  • Ledererfaring
  • Implementering og oppfølgning av bistandsprosjekter
  • Kompetanse innenfor samfunnsutvikling eller arbeid og inntektsgivende tiltak
  • Erfaring fra bank og /eller mikrofinans/ næringsutvikling
  • Erfaring fra veiledning og/eller undervisning og oppfølgning av ungdommer
  • Fleksibilitet og tilpasningsdyktighet til kulturell kontekst, gjerne erfaring fra arbeid i en flerkulturell sammenheng
  • God forståelse for diakoni, teologi og misjon
  • Utenlandserfaring
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi søker fleksible, selvstendige og motiverte medarbeidere som aktivt kan arbeide for vårt kristne verdigrunnlag og bidra til å oppnå vår misjon, visjon og målsetninger.

Misjonsalliansen er en diakonal misjonsorganisasjon og de som ansettes, innvies som utsendinger i egen menighet. Dersom ektepar søker, vil de vurderes og ansettes på like vilkår. Ansettelse for minimum fire år. Lønn og pensjonsordninger etter Misjonsalliansens regulativ.

Utreise for stillingene er tentativt januar 2022.

Arbeidssted for stillingene er Guayaquil og Manila. Regelmessige prosjektbesøk må påregnes.

Les mer om Misjonsalliansens arbeid på www.misjonsalliansen.no

Er du interessert, ta kontakt med Hanne Holmberg Chavez på tlf. 99 03 63 51. Vi imøteser din CV og søknad via bny@misjonsalliansen.no

Søknadsfrist er 25. juni 2021

Gi en gave