Vi søker ny landdirektør til Kambodsja!

Kambodsja

Vil du lede et dedikert team av lokalt ansatte på landkontoret og styrke Misjonsalliansens arbeid mot fattigdom og urettferdighet i Kambodsja?

Som vår nye landdirektør vil du spille en nøkkelrolle i å videreutvikle arbeidet vårt i tråd med Misjonsalliansens globale strategi. Du vil få ansvaret for å forvalte en programportefølje i vekst, i samarbeid med lokale partnere og landkontorets lokale ansatte.

Din rolle:

 • Strategisk ledelse og daglig drift av landkontoret
 • Ansvar for vekst, kvalitet og videreutvikling av vårt programarbeid
 • Skaffe ny finansiering og legge til rette for innovasjon
 • Sikre økonomistyring og etterlevelse, inkludert arbeid mot korrupsjon
 • Representere Misjonsalliansen lokalt gjennom å bygge relasjoner og nettverk med partnere, andre organisasjoner, potensielle donorer og privat sektor

Som landdirektør i Misjonsalliansen vil du være en del av et større team av landdirektører globalt, og rapportere direkte til Utenlandssjef i Oslo. Vi søker en leder som er motivert for å representere en kristen organisasjon og vårt oppdrag for å bekjempe fattigdom og fremme rettferdighet.

Utsending i Misjonsalliansen:

Du vil bli ansatt som utsending fra Misjonsalliansen, og sendt ut fra din lokale kirke. Som utsending har du en viktig rolle som bindeledd mellom våre støttespillere i Norge og arbeidet vårt ute. Det er mulighet for at begge ektefeller vurderes og ansettes, hver med sine ansvarsområder. Landkontoret mottar jevnlig besøk fra donorer, ungdomsgrupper og kortvarige norske frivillige og dette kan være utgangspunkt for en egen stilling.

Din profil:

 • Dokumentert ledererfaring, gjerne fra tverrkulturelle teams og ledelse av ledere
 • Erfaring med langsiktig utviklingsarbeid, eller annet internasjonalt arbeid
 • Kompetanse i å samarbeide med partner-organisasjoner og kirker
 • Kjennskap til arbeid med sivilt samfunn, diakoni og norsk utviklingspolitikk
 • God forståelse for økonomisk oppfølging og erfaring med tilskuddsforvaltning eller institusjonelle givere
 • Relevant høyere utdanning gjerne innen samfunnsfag, internasjonale relasjoner/utvikling, økonomi el.

Personlige egenskaper:

 • Evne til å tenke strategisk og sterke analytiske evner
 • Strukturert og handlingsorientert
 • Evne til å inspirere andre og lede team mot felles mål
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr:

 • Viktig lederjobb i en verdibasert organisasjon i endring
 • En levende organisasjon med engasjerte kollegaer
 • Lønn og pensjonsordninger i tråd med Misjonsalliansens HR-policy

Oppstartsdato vil bli bestemt etter avtale, fortrinnsvis i januar 2025. Søker bør ha intensjon om et 4 års engasjement.

Phnom Penh, Kambodsja er klassifisert som lav risiko tjenestested for familier. Reiseaktiviteter må forventes både nasjonalt og internasjonalt, og arbeidsspråket er engelsk.

Gi en gave