Skattefradrag

Gaver til Misjonsalliansen gir både privatpersoner og bedrifter rett på skattefradrag på gaver mellom 500 og 25.000 kr. Dette innebærer at en kan spare helt opp til 5.500 kroner på skatten for skatteåret 2023.

Mor og barn

Privatpersoner:

For å få skattefradrag må vi ha ditt 11-sifrede fødselsnummer. Det registrer du enkelt på denne lenken: Min side.

Brukernavnet ditt er epostadressen du har oppgitt hos oss. Benytt "Glemt Passord"-funksjonen dersom du ikke har bruker fra før så får du et nytt passord tilsendt. Dersom du ikke får noen epost i retur, så er det fordi vi ikke har registrert din epostadresse. Vi ber deg da kontakte giverservice på telefon 22 94 26 00 og oppgi både epostadresse og personnummer.

Når Misjonsalliansen har registrert ditt personnummer, sørger vi for å rapportere din gave til Skatteetaten. Dette vil gi deg et automatisk fratrekk på beregningen av skatten på din i skattemeldingen.

Vi behandler dine personopplysninger etter strenge krav. Les om personvern her.

Fradragsbetingelser:

  • Gaven må være et pengebeløp og utgjøre minst 500 kroner samlet til en enkelt organisasjon i løpet av inntektsåret.
  • Gaven må være innrapportert sammen med ditt fødsels og personnummer. Dersom du allerede har registrert personnummeret hos oss, trenger du ikke å gjøre det på nytt i år.
  • Organisasjonen må være godkjent for gavefradrag av Skatteetaten. Det er selvsagt, Misjonsalliansen!
  • Gavene må være på konto innen 31.12 i det året som skattefradraget gjelder.

Har du ikke oppgitt ditt fødsels og personnummer til oss, eller har du andre spørsmål – kan du ta kontakt med oss på telefon 22 94 26 00.

Det er også mulig å sende mail med generelle spørsmål til info@misjonsalliansen.no, men merk at du av hensyn til egen personvernssikkerhet ikke bør sende fødsels- og personnummer på epost!

Ektefeller som har gitt mer enn 25.000 kroner sammenlagt:

Ved felles gaver fra ektefeller til frivillige organisasjoner lignes ektefeller sammen. Dette får konsekvenser for utfylling av selvangivelsen.

Om den ene ektefellen har gitt mer enn 25.000 kroner i løpet av ett år, kan det totale beløpet føres, men da fordelt på ektefellene.

Misjonsalliansen må rapportere inn beløpene elektronisk sammen med begge ektefellenes fødsels- og personnummer til skattemyndighetene. Vi må ha deres navn, adresse, fødsels- og personnumre og beløp i hende innen 15 februar året etter.

Om ikke fristen holdes, vil vi likevel sende inn en endringsmelding til skattemyndighetene. Det vil da ikke komme på skattemeldingen, men det vil komme en justering på restskatten/penger tilbake på skatteoppgjøret.

Bedrifter:

De samme reglene gjelder for bedrifter som for private personer. Beløpsgrensene for skattefradrag er altså mellom 500 og 25.000 kroner årlig. Vi innrapporterer gaver gitt i bedrifts/organisasjonens navn til skattedirektoratet, men det forutsetter at organisasjonsnummeret er registrert hos oss.

Oppgi organisasjonsnummer på en av følgende måter:

Har du spørsmål er det bare å ta kontakt!


Gi en gave her eller send en gave på Vipps til 10590 innen 31.12, så øker dine skattefradrag på neste skattemelding.

Gi en gave