Skattefradrag

Gaver til Misjonsalliansen gir både privatpersoner og bedrifter rett på skattefradrag på gaver mellom 500 og 50.000 kr. Dette innebærer at en kan spare helt opp til 11.000 kroner på skatten for skatteåret 2020.

Privatpersoner:

For å få skattefradrag må vi ha ditt 11-sifrede fødselsnummer. Det registrer du enelt på Min side. Benytt Glemt Passord dersom du ikke har bruker fra før.

Når Misjonsalliansen har registrert ditt personnummer, sørger vi for å rapportere din gave til Skatteetaten. Dette vil gi deg et automatisk fratrekk på beregningen av skatten på din i skattemeldingen.

Vi behandler dine personopplysninger etter strenge krav. Les om personvern her.

Fradragsbetingelser:

  • Gaven må være et pengebeløp og utgjøre minst 500 kroner samlet til den enkelte organisasjon i løpet av inntektsåret
  • Gaven må være innrapportert sammen med ditt fødsels og personnummer
  • Organisasjonen må være medlem av Innsamlingskontrollen. Det er selvsagt, Misjonsalliansen!
  • Gavene må være på konto innen 31.12 i det året som skattefradraget gjelder

Har du ikke oppgitt ditt fødsels og personnummer til oss, eller har du andre spørsmål – kan du ta kontakt med oss på telefon 22 94 26 00, eller sende en mail til info@misjonsalliansen.no Av hensyn til din egen sikkerhet ber vi deg ikke sende fødsels og personnummer på epost

Ektefeller som har gitt mer enn 50.000 kroner sammenlagt:

Ved fellesgaver fra ektefeller til frivillige organisasjoner lignes ektefeller sammen. Dette får konsekvenser for utfylling av selvangivelsen.

Om den ene ektefellen har gitt mer enn 50.000 kroner i løpet av ett år, kan det totale beløpet føres, men da fordelt på ektefellene.

Misjonsalliansen må rapportere inn beløpene elektronisk sammen med begge ektefellenes fødsels- og personnummer til skattemyndighetene. Vi må ha følgende opplysninger i hende; deres navn, adresse, fødsels- og personnumre og beløp innen 15 februar.

Om ikke fristen holdes, vil vi likevel sende inn en endringsmelding til skattemyndighetene. Det vil da ikke komme på skattemeldingen, men det vil komme en justering på restskatten/penger tilbake på skatteoppgjøret i 2021.

Bedrifter:

De samme reglene gjelder for bedrifter som for private personer. Beløpsgrensene for skattefradrag er altså mellom 500 og 50.000 kroner årlig. Vi innrapporterer gaver gitt i bedrifts/organisasjonens navn til skattedirektoratet, men det forutsetter at organisasjonsnummeret er registrert hos oss.

Oppgi organisasjonsnummer på en av følgende måter:

Har du spørsmål er det bare å ta kontakt på telefon eller epost!

Gi en gave