Vårt arbeid

Misjonsalliansen driver et omfattende arbeid blant fattige og marginaliserte mennesker i Asia, Sør- Amerika og Afrika.

Her jobber vi:

Vårt oppdrag

Å fremelske verdighet i en urettferdig verden ved å bekjempe fattigdom, fremme rettferdighet og dele tro

Det nytter

I 2019 var 326 692 mennesker direkte engasjert i prosjektene våre og delaktige i ulike tilbud og programmer. I tillegg kommer 139 205 klienter til mikrofinansbankene våre.

Se hvordan Misjonsalliansen jobber:

Gi en gave