Misjonsalliansen i Nepal

Nepal, landet med en storslått natur, ligger inneklemt mellom India og Kina. En stor del av Himalayafjellkjeden ligger i Nepal, deriblant verdens høyeste fjell, Mount Everest. Nepal er også et av verdens fattigste land, og 14. november 2019 ble avtalen underskrevet som gjør landet til Misjonsalliansen nyeste samarbeidsland. Her skal vi jobbe med integrerte samfunnsutviklingsprosjekter.

Nepal er et fattig land med storslått natur. Landet har vært et gjennom en langvarig væpnet konflikt mellom maoister og regjerningen som varte fra 1996 til 2006. I juni 2008 ble landet republikk og fikk demokratisk grunnlov 2015. En stor del av Himalayafjellkjeden ligger i Nepal, deriblant verdens høyeste fjell, Mount Everest. Landet har flere andre topper på over 8000 meter, og tre fjerdedeler av Nepals totale landområder er fjell. Slettelandet i sør brukes til jordbruk, og det samme gjelder mange fruktbare daler.

Nepal ligger inneklemt mellom India og Kina, og begge land har hatt sterk innflytelse på landet opp gjennom historien. Landet har likevel aldri vært koloni, selv om både indiere og briter i lange perioder har styrt utenrikspolitikken.

Nepal er et av verdens fattigste land og store deler av befolkningen lever utelukkende av det de selv dyrker. En stor del av befolkningen er underernærte. Nærmere 90 % av befolkningen lever av landbruk. Andelen mennesker som lever i absolutt fattigdom har gått noe ned de senere årene. Det skyldes først og fremst overføringer fra nepalesere som arbeider i utlandet. Handel, servicenæringen og industrien utgjør stadig større andel av bruttonasjonalproduktet (BNP), og turisme har etter hvert vokst til å bli en viktig inntektskilde for landet. (kilde FN-sambandet)

Nepal

Hovedstad: Katmandu
Befolkning: 30 000 000
Offisielt språk: Nepali
Statsform: Republikk
Religion: Hinduisme 81 %, buddhister 9 %, muslimer 4 %, kristne 1 %, andre 1 %
Misjonsalliansen har støttet prosjekter i landet siden 2020.

14. november 2019 ble samarbeidsavtalen mellom Misjonsalliansen og United Mission to Nepal (UMN) underskrevet. UMN har lang erfaring med arbeid og tilstedeværelse i Nepal.

Nepal er dermed vårt nyeste samarbeidsland, og fra og med 2020 jobber vi med et langsiktig arbeid i landet.

Samfunnsutviklingsprosjektet som Misjonsalliansen skal støtte ligger langt vest i landet. I kommunen Badikedar jobber UMN sammen med lokalsamfunnet og myndighetene for en helhetlig og bærekraftig utvikling. Vi har et særlig fokus på de fattigste og mest sårbare gruppene. Vi støtter tiltak innen:

  • Matsikkerhet
  • Utdanning for alle og inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne
  • Helsetjenester for jenter, kvinner og mennesker med nedsatt funksjonsevne
  • Godt styresett

I tiden som kommer vil det komme oppdateringer, informasjon og historier fra dette nye arbeidet vårt.

Les mer under Samfunnsutvikling

Holde deg oppdatert

Følge med på arbeidet vårt i Nepal.

Hanne Holmberg Chavez
Utenlandssjef i Misjonsalliansen og fag- og landansvarlig for prosjektene i Nepal.
E-post: hanne.holmberg.chavez@misjonsalliansen.no

Gi en gave