Om oss

Misjonsalliansen er en global kristen organisasjon som bekjemper fattigdom og urettferdighet.

Vi eksisterer fordi alle er skapt i Guds bilde og fortjener like muligheter.

1,1 milliarder av våre medmennesker er svært fattige – halvparten av dem er barn.

Vi er alliert mot den urettferdigheten.


Hva vi gjør:

Misjonsalliansen jobber sammen med et bredt nettverk av grupper og enkeltpersoner som bekjemper fattigdom i små og store lokalsamfunn i Sør-Amerika, Afrika og Asia.

Sammen med folk som lever i fattigdom skaper vi nye muligheter, særlig gjennom økt inntekt for familier, sterkere lokalsamfunn og beskyttelse av barn og unge.

Hvordan vi jobber:

Lokale partnerskap er grunnleggende for å drive frem varig positiv endring.

Vi jobber lokalt forankret gjennom organisasjoner og kirker. Disse er en del av, eller er tett på lokalsamfunnene der folk bor. Sammen skaper vi prosjekter som løser sentrale utfordringer for folk i lokalsamfunnene, så de selv kan skape seg en bedre fremtid. Misjonsalliansen bidrar med råd, erfaring og penger for å gjøre arbeidet mulig. Vi utruster også de lokale aktørerne til en dag å kunne drive arbeidet videre uten oss.

Hvordan vi er finansiert:

Rundt halvparten av arbeidet drives med støtte fra privatpersoner, bedrifter, menigheter, skoler og organisasjoner. Den andre halvparten finansieres av bistandsmidler fra Norad og Digni.

Et eksempel på Misjonsalliansens arbeid:

Nøkkeltall for 2022

214 897

Mennesker som har fått en sjanse til å bygge et bedre liv for seg selv og sin familie

145 088

Lånekunder i våre mikrofinansbanker

62 910

Personer vet nå mer om sine rettigheter og hvordan de skal få dem oppfylt

2000

Medlemmer i spare og lånegrupper

What makes Mission Alliance Unique?

Årsmelding og regnskap fra 2021

Misjonsalliansens Magasin

Spekket med historier fra arbeidet.

Samarbeidspartnere

Logo: EU Cord
Logo: Fundraising Norge
Logo: SMM
Logo: Digni
Logo: Innsamlingskontrollen
Logo: Norad
Logo:
Gi en gave