Om Misjonsalliansen

Misjonsalliansen er en tverrkirkelig diakonal misjonsorganisasjon.

I snart 120 år har Misjonsalliansen bekjempet fattigdom, fremmet rettferdighet og delt tro. Vi jobber i Asia, Sør-Amerika og Afrika med samfunnsutvikling, arbeid og inntekt og mobilisering for rettferdighet.

Misjonsalliansens arbeid i Norge baseres på enkeltmenneskers og gruppers frivillige initiativ og engasjement. Organisasjonens løse struktur er valgt utfra en målsetning om fleksibilitet, frihet og et mangfoldig engasjement. Arbeidet drives gaver fra støttespillere i Norge, og vi mottar støtte fra den norske stat gjennom Digni/Norad. Misjonsalliansen legger vekt på lave administrasjonskostnader og effektiv drift, slik at størst mulig del av pengene skal overføres direkte til prosjektene.

Se hvordan Misjonsalliansen jobber:

Vedtatte dokumenter fra Misjonsalliansens landsråd, samlet digitalt den 6. juni 2020.

Nøkkeltall for 2019

402

kirker Misjonsalliansen samarbeider med

139 205

bankkunder i våre mikrofinans institusjoner

28 898

familier har fått tilgang på rent vann i 2019

8887

Medlemmer i spare og lånegrupper i 2019

Samarbeidspartnere

Logo: Integral
Logo: Norges Innsamlingsråd
Logo: SMM
Logo: Digni
Logo: Miljøfyrtårn
Logo: Innsamlingskontrollen
Gi en gave