Om oss

Misjonsalliansen gir folk en sjanse til å bygge et bedre liv for seg selv og sin familie.

1,3 milliarder av våre medmennesker er svært fattige – halvparten av dem er barn. Verden er fortsatt urettferdig.

Helt siden 1901 har Misjonsalliansen formidlet Jesu kjærlighet i ord og handling. Vi er et bredt nettverk av grupper og enkeltpersoner som sammen bekjemper fattigdom i små og store lokalsamfunn i elleve ulike land. Sammen er vi alliert mot urettferdighet.

De vi jobber med definerer selv behovene de har, for så å planlegge og gjennomføre prosjektene i praksis. Misjonsalliansen bidrar med råd, erfaring og penger for å gjøre det mulig. Vi samarbeider også med lokale myndigheter og organisasjoner for å utruste lokale aktører til drive arbeidet videre uten oss.

Vårt felles arbeid forvandler og redder liv, det forvandler liv ved å beskytte mennesker i krise, ved å gi god utdanning – også til mennesker med funksjonsnedsettelser. Og ved å skape jobber som gir familier økt inntekt.

Det redder liv ved å stoppe vold og overgrep, ved å sørge for trygge helsetjenester, rent vann og gode sanitærforhold. Og ved å styrke folks evne til å tilpasse seg alvorlige klimaendringer.

Rundt halvparten av arbeidet drives med støtte fra privatpersoner, bedrifter, menigheter, skoler og organisasjoner. Den andre halvparten finansieres av bistandsmidler fra Norad.

Et eksempel på Misjonsalliansens arbeid:

Nøkkeltall for 2022

214 897

Mennesker som har fått en sjanse til å bygge et bedre liv for seg selv og sin familie

145 088

Lånekunder i våre mikrofinansbanker

62 910

Personer vet nå mer om sine rettigheter og hvordan de skal få dem oppfylt

2000

Medlemmer i spare og lånegrupper

Magasin

Spekket med historier fra arbeidet.

Årsmelding og regnskap fra 2021

Samarbeidspartnere

Logo: EU Cord
Logo: Fundraising Norge
Logo: SMM
Logo: Digni
Logo: Innsamlingskontrollen
Logo: Norad
Gi en gave