Varsling / Whistleblowing

Use this form for whistleblowing in Mission Alliance. See below for English version of the introduction to the form.

Misjonsalliansen aksepterer ikke noen form for korrupsjon, trakassering, seksuell grenseoverskridende adferd eller andre uetiske handlinger og brudd på våre verdier som organisasjon.

Alle innrapporterte saker vil bli håndtert. Misjonsalliansen vil gå gjennom påstandene i varselet og vurdere om det skal igangsettes undersøkelse. Varsleren vil bli informert skriftlig innen tre uker om hva som skjer med saken.

Det et mulig å varsle anonymt. Dersom varsler ønsker tilbakemeldinger om saken og/eller mulighet til å supplere med ytterligere informasjon, må vedkommende oppgi navn og kontaktinformasjon.

Alle saker håndteres strengt konfidensielt. Den anklagede personen/instansen har rett til å bli informert og gi en respons til den i ledelsen som håndterer varselet.

Varsleren vil ikke bli møtt med noen form for gjengjeldelse så lenge man rapporterer mistanke om brudd og handler i god tro. Ledere og/eller ansatte som gjengjelder mot varsleren vil bli utsatt for disiplinære tiltak.

Varslinger som senere tilbakevises etter undersøkelser vil kunne føre til unødig skade på personer og/eller virksomheten. Alle involverte bes derfor behandle informasjon med forsiktighet og ikke trekke slutninger før saker er avsluttet.

Misbruk av varslingsinstituttet vil ikke bli akseptert.

ENGLISH VERSION - WHISTLEBLOWING

Mission Alliance does not tolerate any kind of corruption, harassment, sexual misconduct or other unethical behavior breaching our core values.

If you suspect or observe unlawful or unethical practices related to Mission Alliance or any project where we are involved, we encourage you to notify us through the contact form below.

The notification will be treated confidentially, and the accused will be given an opportunity contradict the allegations. You can choose to remain anonymous, however, we encourage you to give us your contact information, so we can keep you informed and ask follow-up questions if needed.

Provided that the notification is reported in good faith, all whistleblowers will be protected from retaliations. If leaders/employees retaliate against the whistleblower, they will be exposed to disciplinary actions.

Accusations that are refuted after investigations may cause unnecessary harm to persons and/or organizational operations. Everyone involved is therefore urged to treat information with caution and not draw conclusions until investigations are closed.

Misuse of this channel will not be accepted.

Mottaker/Recipient


I skjemaet velger du selv mottaker av varslingen. Om du ikke jobber i Misjonsalliansen så sender du i utgangspunktet varselet direkte til generalsekretær. Gjelder varselet generalsekretær sendes varselet direkte til styreleder, om det gjelder styreleder kontaktes kontrollkomiteen. Ansatte sender varsler til nærmeste ikke-involverte leder eller til verneombudet. Se ytterligere kontaktinformasjon her.

Choose the recipient of the notification in the form above. Non-employees sends the whistle directly to the general secretary. If the issue involves the general secretary, you can send it to the leader of the board. If the board is involved, contact the control committee. Employees contacts their closest non-involved superior, or to the Mission Alliance’s Health and Safety Representative. See more contact information here.

Gi en gave