Bygge lokalsamfunn

Sterke familier, trygge relasjoner, samhold og effektivt samarbeid hjelper folk i kampen mot fattigdom og diskriminering.

Ungdom i samtale i Kambodsja
En viktig del av arbeidet er å styrke organisasjoner og grupper ledet av ungdom og unge voksne, her fra Kambodsja. Sammen skaper vi en bedre fremtid, både for dem selv og for resten av lokalsamfunnet.

Om vi skal lykkes i kampen mot fattigdom må lokalsamfunn og enkeltpersoner selv kunne ta tak i utfordringer og kjempe for sine egne rettigheter. For å få det til må vi bygge lokale organisasjoner, kirker og andre grupper som bryr seg.

Når særlig utsatte grupper i samfunnet organiserer seg kan de hjelpe hverandre og ha en sterkere stemme. Det kan være funksjonshemmede som kjemper for retten til anstendig arbeid, minoritetsungdom som kjemper for rett til utdanning, landrettigheter eller lignende kamper som betyr mye for mange.

Når slike grupper lykkes kan de forvandle veldig mange menneskeliv på kort tid.

Gi en gave