Misjonsalliansen i Brasil

Brasil er den største økonomiske makten i Sør-Amerika og den niende største i verden. Men favelaene (slumområder) i Brasil er store og tungt belastede områder. Her bor fattige barn og tenåringer i miljøer som er preget av arbeidsløshet, brutte relasjoner, rusmisbruk, vold og overgrep. Kirkene har en viktig rolle, og Misjonsalliansens prosjekter er tett knyttet opp til dem. Vår oppgave er å gi dem et større fokus på diakoni.

Brasil er rikt på naturressurser og de viktigste eksportvarene er jernmalm, råolje, soya, sukker, kjøtt og kaffe. Tross sosial utjevning på 2000-tallet er Brasil fortsatt ett av landene i verden med størst forskjell mellom rik og fattig. Derfor har Misjonsalliansen fremdeles en oppgave i landet.

Hver tredje person som er arbeidsledig i verden er en brasilianer. Dette påvirker alle familiene vi møter gjennom våre prosjekter. Mange familier lever fra hånd til munn. Barn og unge mangler framtidstro og håp, og narkotikahandelen er utbredt. Korrupsjon er et stort problem i landet, og i 2015 avslørte en stor korrupsjonssak at det også er et utbredt problem i politikk og næringsliv.

Slumområdene i Brasil er store og tungt belastede områder. Her bor fattige barn og tenåringer i miljøer som er preget av arbeidsløshet, brutte relasjoner, rusmisbruk, vold og overgrep. 26,9 % av befolkningen i byer lever i slum. Misjonsalliansen jobber i gigantbyen São Paulo, i Joinville og i Rio de Janeiro.

Brasil

Hovedstad: Brasilia
Befolkning: 210 867 954
Offisielt språk: Portugisisk
Statsform: Føderal republikk
Religion: Katolikker 65 %, protestanter 23 %, andre 4 %, Ingen 8 %
Misjonsalliansen har vært i landet siden 2005

Kirken har en viktig rolle i samfunnet, og Misjonsalliansen utfordrer kirkene til å leve ut sitt diakonale kall i fattige lokalsamfunn. Kirken trenger et større fokus på diakoni og å bli en større og viktigere del av sitt lokalsamfunn. Derfor er dette en viktig del av Misjonsalliansens arbeid i Brasil.

Utdanning og styrkede relasjoner
Misjonsalliansen ønsker å styrke barn og unges utdanning og at flere skal fullføre skolen. Derfor arrangerer vi undervisning utenfor skoletid innen kunst, kultur, språk og sport. Annenhver måned holdes det møter med foreldre eller besteforeldre, og det arrangeres kulturtilstelninger der barn og unge sammen med sine familier kan ha fremføringer, utstillinger eller skuespill.

Organisering og mobilisering
Prosjektene handler om barn og unges rettigheter og klima og miljøvern. Et av målene er å styrke forholdet mellom lokale organisasjoner og det offentlige. Gjennom prosjektene skal unge lære om hvordan de kan skape lokale nettverk og sammen forsvare sine rettigheter.

Kirke
Misjonsalliansen jobber tett sammen med kirkene i Brasil. Kirker og kirkenes ledere skal få mer kunnskap om diakoni og mer fokus på diakoni i alt arbeidet. Lokale kirker skal spille en større rolle i sitt lokalsamfunn, og de skal kjempe for barn og unges rettigheter.

Helse
Gjennom helseprosjekter skal familier lære hvordan de kan dyrke grønnsaker i sin egen hage. Barn og ungdom får være med på fritidsaktiviteter og ulike idretter. Et mål er å få antall ungdomsgraviditeter ned. Gjennom kurs og workshops skal barn og unge lære om ernæring, få seksualundervisning og delta i idrett.

Arbeid og inntekt
Arbeidsledigheten i Brasil er enorm, og vårt mål er å få flere unge ut i jobb. Derfor holder vi kurs for ungdom fra 14 til 17 år.

Holde deg oppdatert

Følg med på arbeidet vårt i Brasil.

Våre medarbeidere i Brasil:

Bebeto Araújo
Leder for kontoret i Curitiba, Brasil
E-post: bebeto.araujo@missaoalianca.org.br

Jørgen Haug
Fag- og landansvarlig ved kontoret i Norge
E-post: jorgen.haug@misjonsalliansen.no

Gi en gave