Misjonsalliansen i Brasil

Brasil er et land med enorm økonomisk ulikhet. Misjonsalliansen jobber sammen med lokale kirker og andre kristne partnere for å gi mennesker i favelaene (slumområder) håp om en bedre hverdag.

Slumområdene i Brasil er store og tungt belastede områder. Her bor fattige barn og tenåringer i miljøer som er preget av arbeidsløshet, brutte relasjoner, rusmisbruk, vold og overgrep. 26,9 % av befolkningen i byer lever i slum. Misjonsalliansen jobber i byene Joinville, São Paulo og Rio de Janeiro.

Brasil er rikt på naturressurser og de viktigste eksportvarene er jernmalm, råolje, soya, sukker, kjøtt og kaffe. Likevel er landet fortsatt blant dem med størst forskjeller mellom fattige og rike. Derfor har Misjonsalliansen og andre som bekjemper fattigdom og urettferdighet fremdeles en oppgave i landet.

Hver tredje person som er arbeidsledig i verden er en brasilianer. Dette påvirker alle familiene vi møter gjennom våre prosjekter. Mange familier lever fra hånd til munn. Svært mange barn og unge mangler framtidstro og håp, og narkotikahandel er utbredt. Korrupsjon er et stort problem i landet.

Brasil

Hovedstad: Brasilia
Befolkning: ca. 211 millioner
Offisielt språk: Portugisisk
Statsform: Føderal republikk
Religion: Katolikker 65 %, protestanter 23 %, andre 4 %, Ingen 8 %
Misjonsalliansen har vært i landet siden 2005

Slik bygger vi trygge lokalsamfunn i Brasil:

Kirken har en viktig rolle i samfunnet, og Misjonsalliansen utfordrer kirker til å leve ut sitt diakonale kall i fattige lokalsamfunn på følgende områder.

Utdanning og styrkede relasjoner
Misjonsalliansen ønsker å styrke barn og unges utdanning og at flere skal fullføre skolen. Derfor arrangerer vi undervisning utenfor skoletid innen kunst, kultur, språk og sport. Annenhver måned holdes det møter med foreldre eller besteforeldre, og det arrangeres kulturtilstelninger der barn og unge sammen med sine familier kan ha fremføringer, utstillinger eller skuespill.

Organisering og mobilisering
Prosjektene handler om barn og unges rettigheter og klima og miljøvern. Et av målene er å styrke forholdet mellom lokale organisasjoner og det offentlige. Gjennom prosjektene skal unge lære om hvordan de kan skape lokale nettverk og sammen forsvare sine rettigheter.

Kirke
Misjonsalliansen jobber tett sammen med kirkene i Brasil. Kirker og kirkenes ledere skal få mer kunnskap om diakoni og mer fokus på diakoni i alt arbeidet. Lokale kirker skal spille en større rolle i sitt lokalsamfunn, og de skal kjempe for barn og unges rettigheter.

Helse
Gjennom helseprosjekter skal familier lære hvordan de kan dyrke grønnsaker i sin egen hage. Barn og ungdom får være med på fritidsaktiviteter og ulike idretter. Et mål er å få antall ungdomsgraviditeter ned. Gjennom kurs og workshops skal barn og unge lære om ernæring, få seksualundervisning og delta i idrett.

Arbeid og inntekt
Arbeidsledigheten i Brasil er enorm, og vårt mål er å få flere unge ut i jobb. Derfor holder vi yrkesrettede kurs for ungdom fra 14 til 17 år.

Kontakt oss om Brasil

Våre medarbeidere:

Bebeto Araújo
Landdirektør
E-post: bebeto.araujo@missaoalianca.org.br

Jørgen Haug
Regionleder
E-post: jorgen.haug@misjonsalliansen.no

Gi en gave