Idrett Krysser Grenser

Takk for at du bidrar til trygge fritidsaktiviteter for barn og unge i Kambodsja, Ecuador, Brasil og Bolivia!

Idrett Krysser Grenser

Idrett Krysser Grenser bruker idrett og aktivitet som en døråpner til et bedre liv for vanskeligstilte barn. Arbeidet drives i lokalsamfunn i Kambodsja, Brasil, Bolivia og Ecuador. Områdene er preget av kriminalitet, narkotika og sosial uro. Gjennom idrett og aktivitet får barn mulighet til å bli sett, hørt og bli en del av et trygt fellesskap. Idrett Krysser Grenser drives i dag av Misjonsalliansen og Kristen Idrettskontakt.

Sammen skaper vi forandring

Ved å støtte Idrett Krysser Grenser, er du med på å gi barn og unge muligheten til å bli sett, få utfolde seg, bygge vennskap, få et alternativ til rus og hjelp til å komme seg ut av fattigdom. Din støtte vil være med på å arrangere ulike fritidsaktiviteter som dans, musikk, kampsport, basketball og fotball. Aktivitetene gir oss en plattform hvor vi lærer barn og unge om samarbeid og verdier som respekt, teamarbeid, likeverd, verdien av utdannelse og barns og jenters rettigheter. De får oppleve fellesskap, mestring, utvikling og læring i trygge og sunne omgivelser. Det gir selvtillit og mot til å fullføre skole, søke studier eller starte en bedrift. Slik forvandles ikke bare enkeltmennesker, men hele familier og lokalsamfunn.

Det arrangeres også samlinger for foreldrene og kursing av trenere og andre frivillige. Takket være din støtte kan vi jobbe med å bygge flere baner, dekke utgifter til utstyr og øke kvaliteten i aktivitetene.

Mer informasjon om arbeidet i de enkelte landene, finner du i her: Kambodsja, Ecuador, Bolivia og Brasil

Finner du ikke det du leter etter? Ta kontakt på alliert@misjonsalliansen.no

Idrett Krysser Grenser

Alle våre artikler Idrett Krysser Grenser

Magasin

Spekket med historier fra arbeidet
Gi en gave