Misjonsalliansen i Ecuador

Misjonsalliansen bygger trygge og sterke lokalsamfunn i Ecuador sammen med våre lokale partnere. I tillegg eier vi mikrofinansbanken Banco D-MIRO, som skaper arbeidsplasser og gir økonomisk trygghet til fattige familier. Vi har også faste utsendinger og et landkontor i landet.

Kontakt Misjonsalliansen om Ecuador


Våre medarbeidere:

Landdirektør:

Javier Gutierrez
E-post: jgutierrez@misionalianza.org


Utsendinger:

Lene Wennerberg
E-post: lewennerberg@misionalianza.org

Lars Iver Wennerberg
E-post: lawennerberg@misionalianza.org

Malene Jerpstad
E-post: malene.jerpstad@misjonsalliansen.no

Kjell Audun Løkslid
E-post: malene.jerpstad@misjonsalliansen.no

Regionleder, i Norge:

Jørgen Haug
E-post: jorgen.haug@misjonsalliansen.no

Gi en gave