Min trygge skole nett 1

Sammen for et tryggere Ecuador

Volden i Ecuador påvirker alle, spesielt skoleelever i de mest sårbare områdene.

Mennesker i Ecuador blir utsatt for overfall, ran og kidnappinger. Mange barn, noen så unge som 11 år, blir tvunget til å slutte seg til kriminelle gjenger.

Misjonsalliansen tok derfor initiativet til å starte prosjektet «Min trygge skole» sammen med andre organisasjoner, universiteter, nettverk av kirker og samfunnsledere. Tiltaket ble etter hvert også støttet av presidenten i landet, slik at ulike departementer og andre offentlige instanser deltar, støtter og inkluderer «Min trygge skole» i sine planer. Særlig viktig er det at hele 220 skoler i områdene vi jobber i ble med.

Målet med arbeidet er å beskytte barn, ungdom og lærere mot økningen av vold i deres lokalsamfunn. Særlig viktige tiltak er mer tilstedeværelse av politi i de utsatte områdene og trygg skolevei, så barn og voksne kommer hjem uten risiko for å bli overfalt eller kidnappet.

Skole
Sammen jobber vi for at foreldre skal føle seg trygge når de sender barna på skolen.

Formålet vårt er å bygge et beskyttende lokalsamfunn – gjennom skolene. Det handler ikke bare om å ha politi til stede, men også medisinsk hjelp, ernæringsstøtte til barn og psykologisk støtte til familier som er ofre for vold.

I utformingen av tiltak har deltakerne derfor fokusert på ting som bedre infrastruktur, nytt undervisningsmateriell, muligheter for sport og idrett, god psykososial omsorg og opplæring av skoleledere.

Resultatet av arbeidet og de mange viktige aktørene som har blitt med på laget er at prosjektet har fått til mye på relativt kort tid. Sammen har vi fått til tiltak for å bedre skolehverdagen til barn i de utsatte områdene. Å jobbe sammen har alltid være viktig for Misjonsalliansen. Det å bygge nettverk gjør at vi får til mer, og vi bygger tillit mellom institusjoner som gjør at vi sammen kan møte de mest alvorlige problemene folk strever med i hverdagen.

Gi en gave