Misjonsalliansen i Bolivia

Bolivia er et av Sør-Amerikas fattigste land på tross av gode forekomster av naturressurser. En stor del av befolkningen i landet er urfolk som har blitt undertrykt og diskriminert gjennom lange tider, og mange lever under vanskelige forhold. Misjonsalliansen jobber for en bedre skole og for at flere mennesker skal få tilgang på vann og bedre helsetilbud. Mikrofinansinstitusjonen vår gir fattige mennesker tilgang til lån og bedre mulighet for arbeid og inntekt.

Bolivia er et land uten kyst. I vest dominerer Andesfjellene, og her ligger høysletta, Altiplano, hvor størstedelen av befolkningen bor. Bolivia er blant landene i verden med størst biologisk mangfold, men klimaendringene er en trussel mot dette mangfoldet.

Bolivia er ett av Sør-Amerikas fattigste land, og mer enn 80 prosent av Bolivias landsbygdbefolkning lever under fattigdomsgrensen. Dette skyldes i stor grad den lave produktiviteten i jordbruket. Landet har klart å minske fattigdommen de senere årene, men er preget av korrupsjon og mistillit. Bolivia trues fortsatt av dårlig styresett, dårlig utdanningssystem og dårlige vann- og sanitærforhold.

En majoritet av befolkningen i landet er urfolk. Disse har blitt undertrykt og diskriminert i flere århundrer og mange lever ofte under vanskelige forhold. Misjonsalliansens prosjekter finner sted i områdene Yaco og Luribay, og her jobber vi for å bedre levevilkår og legger til rette for en god samfunnsutvikling. Misjonsalliansen driver også mikrofinansarbeid i Bolivia, slik at flere mennesker kan få en jobb og en inntekt og lån til bolig.

Bolivia

Hovedstad: Sucre
Befolkning: 11 052 000
Offisielt språk: Spansk, quechua og aymara
Statsform: Demokratisk republikk
Religion: Katolsk 77 %, Protestanter 16 %, Andre 7 %
Misjonsalliansen har vært i landet siden 1978

Misjonsalliansen jobber for at flere mennesker skal få tilgang på vann og bedre helsetilbud. Vi samarbeider også med bondeorganisasjoner for å bedre matproduksjonen og ruste mennesker for klimaendringer. Misjonsalliansen samarbeider med kommunene for å bedre kvaliteten på skole og utdanning.

Samfunnsutvikling i Bolivia
Misjonsalliansen støtter prosjekter innenfor områder som helse og ernæring, rent vann, skole og utdanning, arbeid og inntekt og med kirkesamarbeid.

Helse og ernæring
Vi samarbeider med lokale helsestasjoner for å gi mennesker bedre helsetilbud og for å forebygge sykdommer.

Vann
Mangelen på rent vann skaper store utfordringer for helse og liv. Misjonsalliansen bygger ut vannsystemer i landsbyer slik at flere får tilgang på rent vann. Vi jobber også for å gi familier toalett, dusj og håndvask for en bedre hygiene.

Skole og utdanning
I dette prosjektet gir vi barn bedre skoletilbud og skolene får mer pedagogisk materiell. Vi jobber for at foreldrene skal få bedre innsikt og kunne bidra i barns utvikling. Vi gir også lærere bedre fagkompetanse.

Arbeid og inntekt
Fattige bønder trenger hjelp for å øke inntekten sin. Derfor bidrar Misjonsalliansen med teknisk kompetanse og med ulike kurs slik at de kan øke produksjonen sin. Prosjektet bidrar til kapasitetsbygging, bedre lederskap og organisering. Vi styrker også kvinners posisjon og gir støtte til kvinne-nettverk.

Kirkesamarbeid
Målet med kirkesamarbeidet er menighetene skal vise et sosialt engasjement i lokalsamfunnet gjennom diakonale prosjekter. Kirken har en viktig rolle samfunnet, og vi ønsker å styrke kirken og det diakonale arbeidet ved å gi kurs til ledere og pastorer.

Les mer under Samfunnsutvikling

Mikrofinans
Misjonsalliansen driver en svært vellykket mikrofinansinstitusjon i Bolivia. Diaconia FRIF er flere år blitt kåret til Bolvias beste IFD (finansielle utviklingsstiftelse). Det jobbes aktivt for å omdanne Diaconia fra stiftelse til ordinær bank. Banken ble stiftet i 1991, og alle bankens ansatte er i dag bolivianere. Banken har kontorer i alle landets fylker. Hensikten med Diaconia FRIF er å gi lån til fattige mennesker som ikke har tilgang til ordinære banklån. På den måten er vi med på å bekjempe fattigdom.

Hold deg oppdatert

Følg arbeidet vårt i Bolivia

Våre medarbeidere i Bolivia:

Oddleif Hatlem
Investeringsdirektør
E-post: oddleif.hatlem@amas.as

Jørgen Haug
Fag- og landansvarlig ved kontoret i Norge
E-post: jorgen.haug@misjonsalliansen.no

Gi en gave