Misjonsalliansen i Bolivia

Misjonsalliansen jobber for at dem som lever i særlig sårbare livssituasjoner, som fattige migranter og prostituerte, skal få bedre liv og nye muligheter.

For spørsmål om Bolivia

Våre medarbeidere:

Solveig Irene Seland
Regionleder for Sør-Amerika
+47 482 49 937
solveig.seland@misjonsalliansen.no

Oddleif Hatlem
Investeringsdirektør, AMAS (mikrofinans)
E-post: oddleif.hatlem@amas.as

Gi en gave