Misjonsalliansen i Bolivia

I Bolivia jobber Misjonsalliansen for en bedre skole for alle og for at flere mennesker skal få tilgang på vann og et godt helsetilbud.

Mikrofinansinstitusjonen vår gir fattige mennesker tilgang til lån og bedre mulighet for arbeid og inntekt.

En majoritet av befolkningen i Bolivia er urfolk. Disse har blitt undertrykt og diskriminert i flere århundrer og mange lever ofte under vanskelige forhold. Misjonsalliansens prosjekter finner sted i områdene Yaco og Luribay, og her jobber vi for å bedre levevilkår og legger til rette for en god samfunnsutvikling. Misjonsalliansen driver også mikrofinansarbeid i landet, slik at flere mennesker kan få en jobb og en inntekt og lån til bolig.

Bolivia er et land uten kyst. I vest dominerer Andesfjellene, og her ligger høysletta, Altiplano, hvor størstedelen av befolkningen bor. Det er blant de landene i verden med størst biologisk mangfold, men klimaendringene er en trussel mot dette mangfoldet.

Bolivia er også et av Sør-Amerikas fattigste land, og mer enn 80 prosent av landsbygdbefolkningen lever under fattigdomsgrensen. Dette skyldes i stor grad den lave produktiviteten i jordbruket. Landet har klart å minske fattigdommen de senere årene, men er preget av korrupsjon og mistillit. Landet trues fortsatt av dårlig styresett, dårlig utdanningssystem og dårlige vann- og sanitærforhold.

Bolivia

Hovedstad: Sucre
Befolkning: Ca. 11 millioner
Offisielt språk: Spansk, quechua og aymara
Statsform: Demokratisk republikk
Religion: Katolsk 77 %, Protestanter 16 %, Andre 7 %
Misjonsalliansen har vært i landet siden 1978

Misjonsalliansen jobber for at flere mennesker skal få tilgang på vann og bedre helsetilbud. Vi samarbeider også med bondeorganisasjoner for å bedre matproduksjonen og å hjelpe for tilpasse seg klimaendringer. Misjonsalliansen samarbeider med lokale myndigheter for å bedre kvaliteten på skole og utdanning.

Helse og ernæring
Vi samarbeider med lokale helsestasjoner for å gi mennesker bedre helsetilbud og for å forebygge sykdommer.

Vann
Mangelen på rent vann skaper store utfordringer for helse og liv. Misjonsalliansen bygger ut vannsystemer i landsbyer slik at flere får tilgang på rent vann. Vi jobber også for å gi familier toalett, dusj og håndvask for en bedre hygiene.

Skole og utdanning
I dette prosjektet gir vi barn bedre skoletilbud og skolene får mer pedagogisk materiell. Vi jobber for at foreldrene skal få bedre innsikt og kunne bidra i barns utvikling. Vi gir også lærere bedre fagkompetanse.

Arbeid og inntekt
Fattige bønder trenger hjelp for å øke inntekten sin. Derfor bidrar Misjonsalliansen med teknisk kompetanse og med ulike kurs slik at de kan øke produksjonen sin. Prosjektet bidrar til kapasitetsbygging, bedre lederskap og organisering. Vi styrker også kvinners posisjon og gir støtte til kvinne-nettverk.

Kirkesamarbeid
Målet med kirkesamarbeidet er menighetene skal vise et sosialt engasjement i lokalsamfunnet gjennom diakonale prosjekter. Kirken har en viktig rolle samfunnet, og vi ønsker å styrke kirken og det diakonale arbeidet ved å gi kurs til ledere og pastorer.

Mikrofinans
Misjonsalliansen driver en svært vellykket mikrofinansinstitusjon i Bolivia. Diaconia FRIF er flere år blitt kåret til Bolvias beste IFD (finansielle utviklingsstiftelse). Banken ble stiftet i 1991, og alle bankens ansatte er i dag bolivianere. Banken har kontorer i alle landets fylker. Visjonen vår er å gi lån til fattige mennesker som ikke har tilgang til ordinære banklån. På den måten bekjemper vi fattigdom gjennom å skape arbeidsplasser.

Les mer under Samfunnsutvikling

For spørsmål om Bolivia

Våre medarbeidere:

Jørgen Haug
Regionleder
E-post: jorgen.haug@misjonsalliansen.no

Oddleif Hatlem
Investeringsdirektør, AMAS (mikrofinans)
E-post: oddleif.hatlem@amas.as

Gi en gave