Fotball og andre aktiviteter gir en trygg arena for barn og ungdom der de kan utvikle vennskap, evner og få håp om en bedre fremtid.
Fotball og andre aktiviteter gir en trygg arena for barn og ungdom der de kan utvikle vennskap, evner og få håp om en bedre fremtid.

Aktivitet og idrett forvandler liv

Nye tall viser at de fleste norske ungdommer er innom organisert fritidsaktivitet i løpet av oppveksten. Det skal vi være glade for.

Av generalsekretær Heidi Sandvand Hegertun

Denne høsten er alle mine barn aktive i det lokale idrettslaget, og sånn er det for veldig mange familier i Norge. I tallene fra den store ungdomsundersøkelsen ungdata 2022 kan vi se at nesten 9 av 10 ungdom er innom organiserte aktiviteter, og slik har det vært lenge. Det er knallbra! Både for ungdommene selv, og for oss andre.

Tydelig effekt

Et eksempel på den livsforvandlende kraften i idrett og aktivitet kommer fram i programmet «Youth in Europe» som først på introdusert på Island, der blant annet en storsatsing på fritidsaktiviteter førte til en drastisk nedgang i tobakk-, cannabis og alkoholkonsumet til tenåringer.

Generalsekretær Heidi Sandvand Hegertun
Heidi Sandvand Hegertun, generalsekretær i Misjonsalliansen. Foto: Ida Cecilie Madsen

Tilsvarende skjedde også i byen Kaunas i Litauen, etter en koordinert innsats av hele lokalsamfunnet for å tilby gratis idrettsaktiviteter til alle familier. Her falt også andelen barn som begikk kriminelle handlinger med en tredjedel i perioden.

For oss i Misjonsalliansen er de positive effektene av fritidsaktiviteter ikke overraskende. Vi ser det helt tydelig i Idrett Krysser Grenser-prosjektene som vi driver i samarbeid med KRIK, i Ecuador, Bolivia, Brasil og Kambodsja. Der ser vi mange grunner til at ungdommenes liv kan bli totalforvandlet.

Fellesskap

En av grunnene er vennskapene som utvikler seg på banen. En av trenerne i prosjektene våre beskrev det godt da han sa at: – Ungdommene lærer å spille på banen, men de lærer også å manøvrere seg fram i livet. Gjennom idretten får de venner som blir lagspillere også i hverdagen.

Som mennesker står vi best i stormen når vi slipper å stå alene. Idrett og andre aktiviteter gir en trygg arena der man kan prøve seg på det å gjøre noe sammen. Da er det i neste omgang litt lettere å be treneren, eller den samme venninna om hjelp når foreldrene dine krangler eller du sliter med skolearbeidet.

Ungdom bærer fremtiden, men kan også forandre nåtiden.

Mestring

En annen grunn til at aktiviteter forvandler liv er fordi det gir selvtillit. – Jeg har nå mot til å gjøre mange ting. Jeg kan snakke og diskutere med andre mennesker som jeg ikke klarte før, fortalte Sreyneang, ei av jentene som er med i idrettsarbeidet i Kambodsja.

Det å få oppleve muligheten til mestring på en annen arena enn skolen, kan forvandle liv fordi det kan gi mot til å skape seg en trygg inntekt, søke seg inn på studier eller starte en liten bedrift. Da forvandles plutselig ikke bare livet til den enkelte, men hele familier og lokalsamfunn.

Problemløsning

Ungdommene lærer nye evner og ferdigheter, for eksempel det å samarbeide effektivt med andre om å løse felles utfordringer. At prosjektene blir «døråpnere» for å samles om andre endringer lokalsamfunnet.

I mange tilfeller har vi også sett at ungdom settes direkte i arbeid til frivillig innsats som del av aktivitetene de er med på. Under pandemien delte flere ungdom i prosjektene våre ut mat, eller hjalp til på andre måter når lokalsamfunnet var presset som verst.

Ungdommer som står ved siden av matposer
Disse ungdommene i Kambodsja hjalp vanskeligstilte familier under pandemien med diverse matvarer.

Verdier

For oss i Misjonsalliansen er det også viktig at barn og unge kan bli kjent med trygge voksne som bærer tydelige verdier med seg. For alle ungdommer vil verdier som ansvarlighet, disiplin, ærlighet og solidaritet hjelpe dem til å ta gode valg videre i livet. Mange vil også kunne bli kjent med Jesus som del av ulike typer organiserte aktiviteter. Det setter spor.

– Jeg kan se at kjærligheten for Jesus virkelig har endret ham. Jeg kjenner nesten ikke gutten igjen fra første gang jeg møtte han, sa en trener.

Endringsagenter

Ungdom bærer fremtiden, men kan også forandre nåtiden. I sommer har vi møtt tusenvis av ungdom på Skjærgårds og andre arrangementer. Engasjementet deres for å bidra i kampen mot urettferdighet og fattigdom er inspirerende.

En måte å drive den kampen på er å sørge for at ungdom også andre steder i verden kan få oppleve fellesskap og mestring i trygge omgivelser. Sammen kan vi slik gi ungdom en sjanse til å bygge et bedre liv for seg selv og sin familie ved å være endringsagenter der de bor.

Først på trykk i Dagen, 23. august 2022

Gi en gave