Barna på Casa Cruzeiro er veldig fornøyde med fritidstilbudet.
Barna på Casa Cruzeiro er veldig fornøyde med fritidstilbudet.

Lek og læring

Fra et stort hus i den eldste favelaen i Brasil høres sang, latter og glade barnerop.

I mer enn 120 år har favelaen Providencia eksistert i åskammen i Rio de Janeiro. Med en lokal- befolkning på omtrent 5000 mennesker er det store behov og utfordringer. Det er høy arbeidsledighet, mange tilfeller av vold i hjemmet og en betydelig tilstedeværelse av narkotikasmugling. Basert på denne virkeligheten ble fritidssenteret Casa Cruzeiro bygget.

Jessica
Jessica jobber på Casa Cruzeiro.

Bedre ferdigheter

Prosjektet er designet for å bidra til sosial utvikling, heve utdanningsnivået for barn og unge og å gi dem et trygt sted å være. Jessica Xavier (29) har pedagogikkutdannelse og jobber på fritidssenteret.

– Vi arbeider med aktiviteter som kan hjelpe barna i deres utvikling, forteller hun.

På senteret får barna leke, danse og ha et godt fellesskap. Men vel så viktig er oppfølgingen av skolearbeid. Det er et særlig fokus på matematikk og lese- og skriveferdigheter. Med dyktige ansatte får barna en helt annen oppfølging enn det det er tid til på skolen.

– Vi har muligheten til å ikke gjøre alt i en hast. Ikke som på skolen. Så vi benytter anledningen til å gjøre det på en mer dynamisk måte hvor barna samhandler og bringer sin kunnskap, forklarer Jessica.

Jessica med barna
Jessica lærer barna å danse til barnesanger.

Barna blir sett

I et aldersspenn fra tre til atten år kommer mange av barna fra sårbare situasjoner. Casa Cruzeiro tilbyr dem gode voksne rollemodeller som vil deres beste.

– Det er veldig viktig for barna å føle seg sett. Selv om de er fra favelaen hjelper vi dem med å forstå at de er verdifulle. Vi lytter til dem og setter dem først.

Jessica og de andre som jobber på fritidssenteret utgjør en stor forskjell i livene til barna. De siste årene har man sett en god fremgang i både væremåten og utdanningsnivået deres.

– Vi har barn som kommer fra en veldig vanskelig situasjon i livet, men vi ser en stor utvikling over tid. Det er veldig interessant fordi de snakker bedre, uttrykker seg bedre og de er veldig knyttet til oss. De ser på prosjektet som sin familie. De går fra skolen og kommer direkte til fritidssenteret fordi de elsker å være her, sier Jessica stolt.

Deler tro

For Jessica har det vært viktig å kombinere utdannelsen med sin personlige tro.

– Jeg ønsket å forene det jeg hadde studert med evangeliet – muligheten til å tilby kunnskapen om Jesus til mennesker. Og her har vi denne muligheten. Så vi snakker fritt om Jesus, forteller Jessica.

For de yngste barna blir det lagt opp til sang og fortellinger som lærer dem om Jesus.

– Vi har tid til å takke Gud, og det på en veldig barnslig måte. Alt er tenkt for barna, så de kan samhandle og være seg selv.

På kveldene samles ungdommene til bibelstudier for å dele liv og tro. Forankringen i troen lærer dem om gode verdier og gir dem et fundament de kan bygge videre på.

– Jeg tror vi tilbyr Jesus til barna og ungdommene på en måte som har store ringvirkninger for dem og de rundt. Det gjør virkelig en forskjell i livene deres, sier Jessica.

Charlene
Charlene med barna Enzo og Eloá.

Bringer fred

Charlene da Silva (30) er mor til Enzo (7) som er et av barna som regelmessig kommer til Casa Cruzeiro. Hun er veldig fornøyd med tilbudet og gleder seg til yngstedattera Eloá (3) kan starte.

– Jeg liker at de er her fordi man vet at barna kommer hjem i fred. Noen ganger vil ikke Enzo dra, men etter å ha vært der, er humøret hans helt annerledes. Det er et fredelig miljø, så jeg liker det veldig godt, forteller Charlene.

Det gode miljøet innenfor de fire veggene i fritidssenteret står i stor kontrast til utfordringene i favelaen. Som mor er Charlene redd for barna sine.

– Jeg bekymrer meg alltid. I dag da jeg forberedte dem til å gå på skolen, var det skyting like i nærheten. Jeg vet aldri hva som vil skje. Alle som bor her har denne frykten. Det er en realitet i favelaen, sier Charlene alvorlig.

Barna på Casa Cruzeiro.

Alternativ til kriminalitet

Derfor er det desto viktigere å ha et tilbud som Casa Cruzeiro. Det er en motvekt som gir barna et håp om en bedre fremtid. Det er et sted som kan gi dem de riktige verdiene og tankesettene som ruster dem til å ta bedre valg.

– Jeg vil at barna skal vite at selv om de er fra favelaen kan de få en ordentlig utdannelse. Jeg ønsker at folk kan se at favelaen ikke kun er kriminell, men at det kan komme mye godt ut av den. Det er derfor Casa Cruzeiro er så viktig, forteller Charlene.

Det har vært en stor økning det siste året i antall foreldre som ønsker at barna skal få en plass ved fritidssenteret. Casa Cruzeiro er blitt godt kjent i favelaen, og familiene setter stor pris på arbeidet som utføres.

Gi en gave