Lokale menigheter, som den pastor Fabiano driver i favelaen i Brasil, jobber med to ting: Å dele Guds ord og å være Guds hender og føtter.
Lokale menigheter, som den pastor Fabiano driver i favelaen i Brasil, jobber med to ting: Å dele Guds ord og å være Guds hender og føtter.

Sammen som kirke i hele verden

Misjon må være mer enn gode intensjoner, både for oss som enkeltmennesker og for menighetene våre.

Av Andreas Andersen, generalsekretær i Misjonsalliansen.

For oss som kristne enkeltpersoner handler diakoni og misjon om å se etter måter å dele evangeliet og vise Guds kjærlighet i praksis i hverdagen. Eller å gjøre større endringer i livet for å oppsøke mennesker som lengter etter å se Guds kjærlighet i praksis, for eksempel det å reise ut som utsending eller misjonær til et annet land.

For menigheter og andre kristne fellesskap bør misjon handle om hvordan vi støtter den misjonstjeneste vi har som enkeltpersoner, men også hvordan vi sammen kan være kirke i hele verden. At den interne flokken sammen retter blikket ut mot lokalmiljøet, landet sitt og resten av verden.

Del av en verdensvid kirke

Den lokale menigheten er verdens håp. Vi i Misjonsalliansen drømmer om å istandsette flest mulig slike lokale kristne fellesskap til å stille opp for sine medmennesker. De er stabile, har legitimitet og lokal kunnskap. Vi som kommer utenfra har en funksjon, men kan aldri bli best på å kjenne de lokale forholdene. Kanskje har de ikke alle ressursene de trenger, nok kompetanse eller er så godt organisert at de får det til alene. Men vi kan hjelpe dem til å utvikle seg til å bli aktører som fortsetter å virke, også lenge etter at vi har avsluttet arbeidet.

Det er inspirerende at så mange i menigheter i Norge deler den drømmen med oss. I disse dager melder lokale forsamlinger i den norske kirke seg på aksjonen «Sammen som kirke i hele verden». Misjonsalliansen får der være en av de kanalene for kjærlighet og misjonsengasjement som menighetene bruker til å nå frem med hjelp og støtte. Sammen forvandler og redder vi liv i samarbeid med lokalt ansatte og partnere i land der urettferdigheten er større enn her hjemme i Norge.

De lokale menighetene i Norge inspirerer oss gjennom sitt engasjement for våre medmennesker og deres brennende ønske om å bidra i kamp mot urettferdighet og fattigdom. Den inspirasjonen gjør oss bedre. Vi tror og håper at menighetene også blir inspirert av historiene vi kan dele videre om hva folk får til når noen gir dem en sjanse.

Bibelen sier at om ett lem lider, lider alle de andre med.

Misjonsfokus – i ord og handling

Selv om vi kjenner et særlig partnerskap med kristne rundt om i verden, betyr ikke det at hjelp og støtte begrenser seg til kristne på noe vis. Som del av en verdensvid kirke styrker vi lokale kirker og kristne organisasjoner fordi vi deler en felles inspirasjon, men det diakonale misjonsoppdraget om å gi videre Guds kjærlighet vederlagsfritt gjelder alle mennesker.

Bibelen sier at om ett lem lider, lider alle de andre med. Når vi deler dette videre, og forteller om støtten og engasjementet som finnes i Norge så berører det dem vi jobber med «på bakken» i landene der Misjonsalliansen er til stede. Det er godt å kjenne at man ikke er alene i sorgen og nøden.

Likevel, de gode tankene blir først realiteter i det øyeblikket mennesker faktisk opplever å få en sjanse til å bygge et bedre liv for seg selv, sin familie og sitt lokalsamfunn. Når ord blir til handling og vi evner å fremelske verdighet i den urettferdigheten folk lever med til vanlig. Jesus kom – sendt fra Gud med kjærlighet, håp og nåde – til en verden preget av hat, urett og smerte.

Nye oppgaver, samme oppdrag

Dette er min siste utenriksspalte her i Dagen på vegne av Misjonsalliansen. Jeg går snart over i rollen som kirkeverge i Kristiansand. Det er da godt å vite at oppdraget jeg har stått i om å dele Guds kjærlighet videre også gjelder i min nye jobb, og at lokale menigheter i Norge også kan bidra til misjon, i sine lokalsamfunn og til mennesker som lever under andre vilkår andre steder i verden. For, som kristne brødre og søstre er vi «sammen som kirke i hele verden».

Først på trykk i avisen Dagen, 26. april 2022.


Klikk her for å lese historien til pastor Fabiano, som er på bildet over i denne saken.

Gi en gave